สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานแนวทาง สร้าง เด็กอาชีวะ ให้มีงานทำ

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานแนวทางการจัดการศึกษา อาชีวะ ควรสร้างให้ เด็กอาชีวะ มีงานทำ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

วันนี้(12 ก.พ.)ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า จากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงความห่วงใยและให้สำคัญกับการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา ที่ต้องการมุ่งส่งเสริมให้ผู้ที่เรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่การเรียนอาชีวะมากขึ้น และยังทรงเห็นว่า การศึกษาคือการให้มีงานทำ ดังนั้นการส่งเสริมให้คนมีอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยทรงย้ำให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สนับสนุนเรื่องนี้เป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ หรือทักษะด้านต่าง ๆ โดย สอศ. จะต้องทำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด รวมถึงต้องเข้าไปดูแลนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ต่อยอดมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้นด้วย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“พระองค์ท่านทรงเน้นย้ำว่า ขอให้การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งในรายละเอียดมากขึ้น สามารถสร้างและทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้น และให้เผยแพร่ผลงานนั้นไปสู่ประชาชนด้วย นอกจากนี้ทรงชี้แนะให้ สอศ.ไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ทั้ง กศน. สพฐ. และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย”เลขาธิการ กอศ.กล่าว

ดร.สุเทพ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เตรียมประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 โดยเฉพาะการให้นักเรียนม.3 ขึ้น ม.4 โรงเรียนเดิมต้องรับทั้งหมดนั้น ตนมั่นใจว่า จะไม่กระทบกับการรับเด็กอาชีวะ เชื่อว่า เด็กจะเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น เพราะหากเรียนสายสามัญแล้วเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสจะตกงาน ซึ่งขณะนี้ภาพรวมตัวเลขบัณฑิตตกงานปีละกว่า 1 แสนคน

“ขณะที่ถ้าเรียนสายอาชีพ โอกาสมีงานทำสูง เพราะเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประทศ ไม่ว่าจะเป็นเมคคาทรอนิกส์ อากาศยาน โรบอท เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ยังได้พัฒนาอีกกว่า 200 หลักสูตร ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การมีงานทำ และความต้องการของผู้เรียน อย่างไรก็ตามขณะนี้ สอศ.และสพฐ.ก็มีความร่วมมือจัดการศึกษาทวิศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนสายอาชีพควบคู่กับสายสามัญอยู่แล้ว ซึ่งแม้ สพฐ.จะเปิดโอกาสให้เด็กเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิมได้ การเรียนทวิศึกษาก็เป็นอีกทางเลือกที่เด็กจะได้เรียนสายอาชีพด้วย เพราะเป้าหมายของการศึกษาคือการมีงานทำ”ดร.สุเทพกล่าว
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ