ศาลปกครอง “ยกคำขอ” ทุเลามติปรับขึ้นค่ารถเมล์ หวั่นไม่มีรถวิ่ง-ประชาชนเดือดร้อน

“ศาลปกครอง” มีคำสั่ง “ยกคำขอ” ทุเลามติคกก.ขนส่งทางบกกลาง กรณีปรับขึ้นค่ารถเมล์ 1-7 บาท ชี้อาจทำให้ผู้ประกอบการหยุดกิจการหรือลดจำนวนรถ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเดือดร้อน ไม่มีรถโดยสารใช้อย่างเพียงพอ ได้รับบริการที่ขาดคุณภาพ

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2561 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2562 กรณีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วม ขสมก. ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 22 เม.ย.2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้การปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ของขสมก.และรถร่วมขสมก.ในอัตรา 1-7 บาท ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ ศาลเห็นว่า หากศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ก็จะมีผลให้ไม่มีการปรับราคาค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะทั่วราชอาณาจักร และจะทำให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะประสบปัญหาขาดทุน และเกิดปัญหาตามรายงานผลการศึกษาต้นทุนค่าโดยสาร ซึ่งผู้ถูกฟ้องได้ให้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ได้ทำการศึกษาต้นทุนไว้แล้ว

โดยจะเป็นเหตุที่อาจทำให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหยุดกิจการ หรือลดจำนวนรถโดยสารลง หรือลดคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบ หรืออาจเดือดร้อนไม่มีรถโดยสารให้บริการอย่างพอเพียง หรือการให้บริการขาดคุณภาพในการบริหารจัดการที่ดี

นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า ศาลปกครองกลาง มีมติไม่สั่งคุ้มครองกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและพวก ยื่นคำร้องขอให้ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ทั้งระบบ ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 ซึ่งอนุมัติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางสาธารณะทั้งรถใหม่และรถเก่า อัตราตั้งแต่ 1 – 7 บาท โดยมีผลในวันที่ 22 เม.ย.

สำหรับอัตราค่าโดยสารรถเมล์ตามมติคณะกรรมการ ได้แก่ รถโดยสารธรรมดา ขสมก. จากเดิม 6.50 บาท เพิ่มเป็น 8 บาท , รถโดยสารปรับอากาศครีมน้ำเงิน จากเดิม 10-18 บาท เพิ่มเป็น 12 – 20 บาท ตามระยะทาง , รถปรับอากาศยูโรทู จากเดิม 11-23 บาท เพิ่มเป็น 13 – 25 บาท ตามระยะทาง และรถปรับอากาศใหม่จากเดิม 12-23 บาท เป็น ระยะทาง 4 กิโลเมตรแรก 15 บาท ระยะทาง 4 – 16 กิโลเมตร 20 บาท และระยะทาง 16 กิโลเมตรขึ้นไป 25 บาท

ส่วนรถร่วมบริการฯ ขสมก. อัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 1 บาท หรือจากเดิม 9 บาท เพิ่มเป็น 10 บาท
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ