กรมชลฯส่งน้ำเข้า 12 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง ให้เกษตรกรปลูกข้าวเร็วขึ้น 1 เดือน

กรมชลฯเริ่มส่งน้ำเข้า 12 ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง 1 พ.ค.นี้ ให้เกษตรกรปลูกข้าวเร็วขึ้น 1 เดือน ก่อนใช้เป็นพื้นที่รับน้ำช่วงน้ำหลากปลายก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ กรมชลประทานจะเริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่ 12 ทุ่งลุ่มต่ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมการเพาะปลูกข้าวเร็วขึ้น 1 เดือน ตามแผนการปรับปฏิทินการเพาะปลูกจากเดือนมิ.ย.เป็นเดือนพ.ค.ของทุกปี ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมทุกปี

ทั้งนี้ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ พื้นที่ 12 ทุ่งลุ่มต่ำดังกล่าว จะใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติชั่วคราว สำหรับพักชะลอน้ำและรองรับน้ำหลากในช่วงปลายเดือนก.ย. ซึ่งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้เป็นอย่างมาก

สำหรับพื้นที่ 12 ทุ่งลุ่มต่ำ ได้แก่ ทุ่งบางระกำ ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางบาล-บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ครอบคลุม 10 จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา คือ นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี รวมพื้นที่ 1.15 ล้านไร่

นายทองเปลว ยังกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการฯต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งปีที่ผ่านมา เกษตรกรในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้ได้รับผลประโยชน์เต็มที ทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนตามแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตเศรษฐกิจตอนล่าง กรุงเทพฯและปริมณฑล และลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยดำเนินการควบคู่กับการปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ำให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระทบต่อประชาชน
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ