“ในหลวง” ทรงเปิดประชุมรัฐสภา มีพระราชดำรัสให้ปฏิบัติหน้าที่ “สุจริต เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรม”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดประชุมรัฐสภา มีพระราชดำรัสให้ปฏิบัติหน้าที่ “สุจริต เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรม”

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่อาคารวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภา โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดประชุมรัฐสภาในวันนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาว่า “บัดนี้การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

ขอให้สมาชิกแห่งสภาฯ พึงนึกถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวงโดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบครอบ หนักแน่น ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรม และคุณธรรมให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ สมบูรณ์ บริบูรณ์

ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล เป็นความผาสุกสวัสดิ์และความวัฒนาถาวรแห่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อถ้วนหน้ากัน”

สำหรับบุคคลที่เฝ้าฯรับเสด็จครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.นายกฯและประธานองค์กรอิสระ รวม 9 คน 2.คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม 20 คน 3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 498 คน 4.สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน 5.ทูตานุทูต 134 คน 5. ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 22 คน และ6.ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวม 41 คน รวมผู้เข้าเฝ้าฯ 974 คน
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ