รวมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ชุดภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จักรีวงศ์ พระราชพิธีสำคัญก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นองค์พระมหากษัตริย์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นพระราชพิธีเก่าแก่ สำหรับผู้ที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ เป็นพิธีมหามงคลที่มีการจัดขึ้นนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เรื่อยมาจนเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จักรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีการประกอบพิธีขึ้นนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพระราชพิธีต่างกันไปในแต่ละรัชกาล ตามความเหมาะสม ดังนี้

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทราภิเษกปราสาท

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร ประกอบด้วย พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2453 ณ พระที่นั่งหมู่พระมหามณเฑียร ต่อมาใน พ.ศ. 2454 ทรงกระทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร

หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกระทรวงวัฒนธรรม
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ