หมดปัญหาอาหารเน่าเสีย ภาชนะสุดล้ำ บอกวันหมดอายุของอาหาร

Ovie ภาชนะแห่งยุค 4.0 ที่สามารถบอกวันหมดอายุของอาหารได้ ด้วยการแสดงไฟบนฝาปิด และส่งข้อความแจ้งเตือนเข้ามือถือผ่านทางแอพพลิเคชั่น 

หลักการทำงานของ Ovie คือ เพียงแค่ใส่อาหารหรือวัตถุดิบในภาชนะ แล้วกดปุ่มที่อยู่บนฝา จากนั้นก็ระบุข้อมูลอาหาร หรือวัตถุดิบนั้นๆลงในแอพพลิเคชั่น ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังระบบ และข้อมูลจะถูกประมวลผลและแจ้งเตือนกลับมาที่ตัวภาชนะนั้นๆ หากว่าเป็นไฟสีเหลือง แปลว่าอายุของอาหารนั้นเหลืออีกครึ่งนึง ถ้าเป็นไฟสีแดงหมายความว่าหมดอายุแล้ว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งกลับมายังแอพพลิเคชั่นในมือถืออีกด้วย ทำให้เราสามารถวางแผนได้ว่าวัตถุดิบตัวไหนที่ควรจะนำมารับประทาน ก่อนหรือหลัง นอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลสูตรอาหารแนะนำ จากวัตถุดิบที่เรามีอีกด้วย 

https://www.youtube.com/watch?v=NfZFVUHQKjw

Ovie เป็นอีกโปรเจ็คในเว็ปไซต์ Kickstarter ที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตระดมทุนจากผู้ซื้อ เพื่อที่จะผลิตจำหน่ายล็อตแรก โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าในราคาพิเศษกว่าราคาที่จะขายจริง

แหล่งที่มา : ovie