6 เรื่องต้องรู้ก่อนยื่นซองขาวลาออกจากงาน

ยุคนี้ใคร ๆ ก็อยากจะเป็นนายตัวเอง งานประจำไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป  ลาออกจากงาน  จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ออฟฟิศหลายคนมองไว้เป็นเป้าหมาย แต่อย่าเพิ่งวู่วามไป การลาออกจากงานโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมใด ๆ ไว้รองรับอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่เรื่องสนุก การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นใบลาออกจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

1.สำรวจกระเป๋าตัวเอง

ก่อน ลาออกจากงาน ขอให้มั่นใจก่อนว่ามีเงินสำรอง (Reserve Money)เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายประจำอย่างน้อย 12 เดือน และมีเงินสำรองเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ซึ่งในการดำเนินธุรกิจนั้น ก็ควรมีทุนสำรองสำหรับหมุนเวียนอย่างน้อย 6 เดือน

2.สำรวจหนี้สิน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานประจำทำให้เรามีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ การ ลาออกจากงานประจำ ก็ทำให้รายได้ที่เคยมีจะหยุดชะงักลง ดังนั้นก่อนลาออกจากงานควรเคลียร์หนี้สินให้หมด หรือให้เหลือน้อยที่สุด โดยหนี้สินทั้งหมดไม่ควรเหลืออยู่เกินทรัพย์สินที่มีอยู่

3.หาอาชีพเสริม

ก่อนตัดสินใจยื่นซองขาว ลองใช้เวลาหลังเลิกงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ทำอาชีพเสริม เช่น ขายของออนไลน์ ศึกษาหรือทดลองทำคลิปลงยูทูปหรือเขียนบล็อก ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางทำเงินให้คุณในอนาคต อีกทั้งการได้ทดลองทำอาชีพเสริมยังเป็นการชิมลางเพื่อปูทางไปสู่ธุรกิจส่วนตัวอีกด้วย ซึ่งหากลองทำแล้วไม่ใช่ ก็ยังมีเวลาค้นหางานที่เหมาะกับตนเอง

ลาออกจากงาน

4.บัตรเครดิต

ผู้สมัครบัตรเครดิตต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน และมีประวัติการชำระเงินที่ดี หลังจากได้รับอนุมัติให้ถือบัตรแล้ว มักจะไม่มีการตรวจสอบรายได้อีก ดังนั้นก่อนลาออกควรสมัครบัตรเครดิตไว้ก่อน เพราะสิทธิประโยชน์ที่บัตรเครดิตมีให้นั้น เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเงินและธุรกิจในอนาคต เช่น การผ่อนสินค้า 0% หรือระยะเวลาชำระค่าใช้จ่ายที่ปลอดดอกเบี้ย 45 วัน เป็นต้น แต่ต้องไม่ลืมว่า เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ให้ชำระให้ตรงเวลาแบบเต็มจำนวน

5.ประกันสังคม

เมื่อลาออกต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน เพื่อรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 15,000 บาท จะได้รับเงินเดือนละ 4,500 บาท และยังมีสิทธิคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน ใน 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร เสียชีวิต ดังนั้น หลังจากลาออกภายใน 6 เดือนควรยื่นสมัครเป็นสมาชิกประกันสังคมต่อแบบผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 เพื่อมีสิทธิประโยชน์คุ้มครองรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ และรักษาสิทธิเงินออมชราภาพ

6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การลาออกต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนเวลาที่ควรเป็น อย่างไรก็ตามสามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ไปอยู่ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้ ทำให้สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้หลากหลาย และสะสมเงินไว้จนถึงเกษียณ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกด้วย

เตรียมตัวพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา มั่นใจแล้วจึงค่อยยื่นซองขาว ลาออกจากงาน นะคะ