“FireChat” แชทได้ไม่ต้องพึ่ง 4G ไม่ต้องมี Wifi

link : https://www.youtube.com/watch?v=r-rL0jHPWXc

ติดตามได้ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 17.35 – 17.55 น.
Rerun : ทุกวันจันทร์ เวลา 01.15 – 01.45 น.

ทางไบรท์ทีวี ดิจิตอลทีวีและเคเบิล ช่อง 20 หรือรับชมทาง www.brighttv.co.th/th/live