กสอ. หนุนคนไทยทำ Food Truck วงเงิน 100 ล้าน!

กสอ. ร่วมกับสถาบันอาหาร หนุนช่วยคนตกงานประกอบธุรกิจ Food Truck คาดว่าอีก 2 ปีคนตกงานนับหมื่น!

วันนี้ (6 ส.ค.) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ. แจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลยุคนี้ ทำให้หลายอาชีพ ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก และคาดว่าภายใน 2 ปีนี้ มีคนตกงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่กำลังตกงานและบุคคลที่ต้องการรายได้เสริม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้ร่วมกับสถาบันอาหารจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค โดยอบรมผู้ประกอบการที่สนใจ

ซึ่งขณะนี้ธุรกิจ ฟู้ดทรัค กำลังเป็นกระแสนิยมและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีรถฟู้ดทรัคกว่า 1,500 คัน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ กว่า 1,350 ล้านบาท สร้างรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 บาท/วัน

ซึ่งการลงทุนในธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 3-4 แสนบาท ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ค่าเช่า เคลื่อนที่ได้สะดวก ต้นทุนต่ำ และยังมีให้เช่าแบบรายวัน วันละ 500-1000 บาท
กสอ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มฟู้ดทรัคหน้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น เพื่อขยายตลาดให้เพิ่มขึ้นกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงยกระดับมาตรฐานอาหารสตรีทฟู้ด ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

โดยกสอ. เตรียมวงเงินสนับสนุนสินเชื่อกว่า 100 ล้านบาท และมีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการฟู้ดทรัคได้มากกว่า 3,500 ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,000 ล้านบาท และคาดว่าเกิดเงินหมุนเวียนในเครือข่ายธุรกิจนี้ได้อีกกว่า 20,000 ล้านบาท