ขบวนรถบุปผชาติงานไม้ดอกไม้ประดับสุดอลังการ นักท่องเที่ยวไทย-เทศ เฝ้ารอชมความสวยงาม

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลายพันคน จับจองพื้นที่สองฝั่งถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ และตลอดถนนท่าแพ จนแน่นขนัด เพื่อเฝ้ารอชมขบวนแห่รถบุปผชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่เวลคัมสมาย” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว


สำหรับรถบุปผาชาติที่เข้าร่วมในริ้วขบวนปีนี้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ส่งเข้าร่วมประกวดประเภทสวยงาม และประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวม 22 คัน รวมทั้งรถบุปผชาติที่ส่งเข้าร่วมมหกรรมโดยไม่ร่วมประกวดอีก 5 คัน แต่ละคันใช้ไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันใช้ในการตกแต่งนับแสนดอก ถือเป็นไฮไลท์ของการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของ จ.เชียงใหม่

ขณะที่รถบุปผชาติทั้งหมดได้เคลื่อนขบวนออกจากเชิงสะพานนวรัฐ หน้าจวนผู้ว่าราชการจ.เชียงใหม่ ในเวลา 08.00 น . เข้าสู่ถนนท่าแพ ต่อเนื่องไปยังถนนคชสาร ถนนราชเชียงแสน และถนนช่างหล่อ ก่อนจะไปสิ้นสุดที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งมีการจัดนิทรรศการและจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับและการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากนั้นจะจอดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามและถ่ายภาพตลอดช่วงเวลาของมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์นี้

สำหรับขบวนที่ชนะเลิศของแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยการติดสินจะมีขึ้นที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดในช่วงเย็นวันนี้ ( 2 กุมภาพันธ์ ) ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานไม้ดอกไม้ประดับภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่เวลคัมสมาย” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยคาดว่าตลอด 3 วันของการจัดงานจะมีนักทองเที่ยวเข้าชมงานกว่า 1 แสนคน