ท่องเที่ยว

หนุ่ย พงศ์สุข แชร์มุมมองกรุงเทพฯ พร้อมเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจ

10 มิถุนายน 2562

หนุ่ย พงศ์สุข เจ้าพ่อเทคโนโลยี แชร์มุมมองกรุงเทพฯ กำลังพัฒนาเป็นเมือง Smart City ย้ำความเป็นศูนย์รวมมหานครแห่งเศรษฐกิจ หนุ่ย พงศ์สุข แชร์ประสบการณ์ผ่านไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันในกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เข้าสู่เมือง Smart City ผ่านโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร อย่างเช่น การแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน กทม.Connect เพิ่มช่องทางรับชำระภาษีผ่านระบบ QR Payment โดยนำนวัตกรรมดิจิตอลเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทำให้ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ