จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำความสะอาด-ปรับภูมิทัศน์ เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ ( 2 พ.ค.) เวลา 07.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ , พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้าราชการ และจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กว่า 600 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา เตรียมความพร้อม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของ จ.กาฬสินธุ์

โดยทุกคนร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพื้นศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ และวัดกลาง พระอารามหลวง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประกอบงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานโครงการาจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน 3 ครั้งว่า “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ก่อนที่จะปล่อยแถวจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ และวัดกลาง พระอารามหลวง