“บอร์ดบีโอไอ” ไฟเขียวส่งเสริมฯ “มิตซูบิชิ” ลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าแบบ “PHEV”

“บอร์ดบีโอไอ” อนุมัติส่งเสริมฯ ลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าแบบ PHEV ของ “มิตซูบิชิ” มูลค่าลงทุน 3,130 ล้านบาท พร้อมเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรถไฟฟ้าสายสีส้ม “บางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)” นาน 8 ปี

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicles-PHEV) แก่บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,130 ล้านบาท ตั้งอยู่ใน จ.ชลบุรี

สำหรับโครงการดังกล่าวจะใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศ และมีแผนพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามมาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

พร้อมกันนั้น บอร์ดบีโอไอมีมติอนุมัติให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นเจ้าของสัมปทาน ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (รวมกันไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) ทั้งนี้ รฟม.จะต้องระบุสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไว้ในประกาศเชิญชวน (ทีโออาร์) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประมูลทุกรายทราบโดยทั่วกัน

นอกจากนี้ บอร์ดบีโอไอเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคให้เป็นแหล่งรองรับและเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศได้อย่างทั่วถึง

“ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดังนั้น การกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมในครั้งนี้ จะทำให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มเติม และเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคมีโอกาสในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาได้ง่ายขึ้น สามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ได้สะดวกขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้สามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นในอนาคต”น.ส.ดวงใจกล่าว