ปชช.รอรับบัตรคิวขึ้นวางดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลองลานคนเมืองแน่น

06.20 น. ประชาชนจำนวนมากนั่งรอรับบัตรคิวเพื่อวางดอกไม้จันทร์ ณ พระเมรุมาศจำลอง (ลานคนเมือง) ที่ รร.เบญจมราชาลัย