“ปศุสัตว์” ขยายเวลาห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจาก “จีน-ไต้หวัน” อีก 3 เดือน ป้องกันโรคไข้หวัดนกระบาด

“ปศุสัตว์” ออกประกาศ 2 ฉบับ สั่งขยายระยะเวลาห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจาก “จีน-ไต้หวัน” อีก 90 วัน ป้องกันโรคไข้หวัดนกแพร่เข้ามาในไทย หลังพบการระบาดในหลายพื้นที่ของทั้ง 2 ประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) พ.ศ.2562 และประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ.2562

ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 2 ฉบับ เป็นการขยายระยะเวลาห้ามนำเข้าสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากจีนและไต้หวันออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยก่อนหน้านี้ กรมปศุสัตว์ออกประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากทั้ง 2 ประเทศ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2562 และสิ้นสุดการบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 เนื่องจากพบว่ารายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในหลายพื้นที่ของจีนและไต้หวัน

รายงานข่าวระบุว่า องค์การสุขภาพ สัตว์โลก (OIE) พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล Liaoning (ซีโรไทป์ H5N1) และฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล Yunnan (ซีโรไทป์ H5N6) รวมทั้งพบโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในหลายพื้นที่ของไต้หวัน เช่น โรงฆ่าสัตว์ ณ เทศมณฑล Changhua (ซีโรไทป์ H5N2) และฟาร์มสัตว์ปีก ณ เทศมณฑล Yunlin (ซีโรไทป์ H5N2)

อ่านเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/126/T_0020.PDF

อ่านเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/126/T_0021.PDF