มีผลแล้ววันนี้! ขายสลากฯเกินราคาปรับ 1 หมื่นบาท-ลดส่งเงินเข้ารัฐเหลือ 23%

ราชกิจจาฯประกาศพ.ร.บ.สำนักงานสลากฯฉบับใหม่ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้ “ขายสลากฯเกินราคา-ขายในสถานศึกษา-ขายผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี” เจอปรับ 1 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และให้พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันนี้ (23 พ.ค.) เป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดให้ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการจัดสรรเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการจัดสรรเงินรางวัลยังอยู่ที่ 60% ของเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากฯเท่าเดิม แต่ลดสัดส่วนเงินที่นำส่งเข้ารัฐเหลือ 23% ของเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากฯ จากเดิมกำหนดไว้ 28% และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากฯเป็น 17% ของเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากฯ จากเดิมที่กำหนดไว้ 12%

นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวยังเพิ่มโทษกรณีการจำหน่ายสลากฯเกินราคา โดยระบุว่า ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกพ.ร.บ.และยังไม่ได้ออกรางวัล ในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท จากกฎหมายฉบับเก่าที่กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขณะเดียวกัน พ.ร.บ.ยังระบุว่า หากผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และหากผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทเช่นกัน โดยบทลงโทษดังกล่าวเป็นบทลงโทษที่เพิ่งมีภายใต้พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0096.PDF