สำนักพระพุทธฯ ร่อนหนังสือกำชับทุกวัด ห้ามพระเณรยุ่งการเมือง

สำนักพระพุทธศาสนา ร่อนหนังสือถึงวัดทั่วประเทศ แจ้งมติ มส.สั่งห้ามพระ เณรข้องเกี่ยวการเมือง และไม่อนุญาตให้ใช้วัดเป็นสถานที่จัดชุมนุมหรือกิจกรรมทางการเมือง หากมีความจำเป็นให้ขอกำลังเจ้าหน้าที่อารักขา

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษก พศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า พศ. ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทั่วประเทศ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้แจ้งไปยังทุกวัด ย้ำให้แต่ละพื้นที่ปฏิบัติตามประกาศ มส. เรื่อง ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม หรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ และความแตกแยกขึ้นในสังคม

รวมถึงคำสั่ง มส. เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยให้พระสังฆาธิการปฏิบัติและกวดขันมิให้พระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมืองตามคำสั่ง มส. ห้ามเจ้าอาวาสใช้ ยินยอม หรืออนุญาตให้ใช้วัดเป็นสถานที่จัดชุมนุม ประชุม สัมมนา เสวนาหรือมีกิจกรรมที่มีลักษณะหรือเนื้อหาที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือให้ใช้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง หากมีผู้ใช้วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมโดยพลการให้เจ้าอาวาสเข้าป้องกัน ห้ามปราม หรือระงับ มิให้มีการจัดกิจกรรมนั้นในวัดต่อไป หรือหากมีความจำเป็นให้ขอกำลังอารักขาจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่วนการใช้วัดเป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง ไม่ขัดกับประกาศ มส. และคำสั่ง มส.ดังกล่าวแต่อย่างใด