เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศให้บริการฟรีตลอดวันที่ 26 ต.ค.

ประกาศจากเรือด่วนเจ้าพระยา ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะให้บริการเดินเรือโดยสาร โดยไม่เก็บค่าโดยสารตลอดทั้งวัน และจะเดินเรือตามคำสั่งของกรมเจ้าท่า

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกำหนดให้มีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ บริเวณสถานที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนับเป็นวันสำคัญยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะให้บริการเดินเรือโดยสาร โดยไม่เก็บค่าโดยสารตลอดทั้งวัน และจะเดินเรือตามคำสั่งของกรมเจ้าท่า ดังนี้

1. เรือโดยสารให้บริการตั้งแต่ เวลา 06.00 – 19.00 น. โดยจัดการเดินเรือเป็น 2 ช่วงเวลา
** ช่วงเวลา ตั้งแต่ 06.00 – 14.00 น. เนื่องจากกรมเจ้าท่า สั่งปิดแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ สะพานพระราม 8 ถึงสะพานพุทธยอดฟ้า จะจัดเรือให้บริการดังนี้
– ด้านเหนือ เส้นทางเดินเรือจาก ท่าเรือนนทบุรี – ท่าเทเวศร์ จอดรับส่งใน ท่าเรือนนทบุรี ท่าพระราม 5 ท่าวัดเขียน ท่าพระราม 7 ท่าวัดสร้อยทอง ท่าเกียกกาย ท่าพายัพ ท่าสะพานกรุงธน และท่าเทเวศร์ ซึ่งเป็นท่าเรือสุดท้าย
– ด้านใต้ เส้นทางเดินเรือจาก ท่าเรือวัดราชสิงขร-ท่ายอดพิมาน จอดรับส่งใน ท่าเรือวัดราชสิงขร ท่าวัดวรจรรยาวาส ท่าสาทร ท่าโอเรียนเต็ล ท่าสี่พระยา ท่ากรมเจ้าท่า ท่าราชวงศ์
ท่าสะพานพุทธ และท่ายอดพิมาน ซึ่งเป็นท่าเรือสุดท้าย
** ช่วงเวลา ตั้งแต่ 14.00-19.00 น. บริษัทให้บริการเดินเรือ เส้นทาง ท่าเรือนนทบุรี – ท่าเรือวัดราชสิงขร โดยจอดรับส่งใน ท่าเรือนนทบุรี ท่าพระราม 5 ท่าวัดเขียน ท่าพระราม 7 ท่าวัดสร้อยทอง ท่าเกียกกาย ท่าพายัพ ท่าสะพานกรุงธน ท่าเทเวศร์ ท่าพระปิ่นเกล้า ท่ารถไฟ ท่าพรานนก ท่าวัดอรุณราชวราราม ท่ายอดพิมาน ท่าราชวงศ์ ท่ากรมเจ้าท่า ท่าสี่พระยา ท่าโอเรียนเต็ล ท่าสาทร ท่าวัดวรจรรยาวาส และท่าเรือวัดราชสิงขร

โดยงดจอดให้บริการในท่าเรือพระอาทิตย์ ท่าช้าง และท่าราชินี ในเขตพระราชพิธีตามคำสั่งกรมเจ้าท่า

บริษัทฯ จัดเตรียมเรือโดยสารและเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดวันโดยเรือที่ให้บริการจะมีความถี่ประมาณ 15 – 20 นาทีต่อเที่ยว เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนด เพื่อร่วมกันแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
โทรศัพท์ 02-449-3000-2 ต่อ 114,115