แห่ชม! ทะเลหมอกผามออีแดง

ที่จุดชมวิวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นเที่ยวชมทิวทิศน์ทะเลหมอกอย่างหนาแน่น ตั้งแต่ไม่ถึงเวลาเปิดให้เยี่ยมชม โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน คอยอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย

นายปรียะพงษ์ นามโส หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร กล่าวว่า “ช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่อง ทำให้อากาศชื้น จึงเกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอกที่สวยงาม นักท่องเที่ยว มาเที่ยวในช่วงนี้ นับว่าโชคดีจะได้ชมทะเลหมอก และขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมทะเลหมอกที่ผามออีแดงกัน”