โพลเผยปชช. 51% เชื่อ “พปชร.” ตั้งรัฐบาลสำเร็จ-มองการเมืองวุ่นวาย มีแต่เรื่องผลประโยชน์

โพลเผยปชช. 51% เชื่อ “พปชร.” ตั้งรัฐบาลสำเร็จ-มองการเมืองวุ่นวาย มีแต่เรื่องผลประโยชน์

“สวนดุสิตโพล” เผยปชช. 51.54% เชื่อ “พปชร.” ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ เหตุมีออำนาจต่อรอง-มีส.ส.มาก มองการเมืองวันนี้ วุ่นวาย-มีแต่เรื่องผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “รัฐบาลใหม่ในสายตาประชาชน” โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,132 คน ระหว่างวันที่ 14-18 พ.ค.2562 พบว่า

1.เมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร? กับ กระแสข่าวการรวมกลุ่มของพรรคการเมืองต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาล ณ วันนี้

อันดับ 1 การเมืองวุ่นวาย มีแต่เรื่องผลประโยชน์ 59.52%

อันดับ 2 การจับขั้วทางการเมืองยังไม่ชัดเจน ยังไม่เห็นข้อสรุปที่แน่นอน 24.48%

อันดับ 3 ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนเป็นสำคัญ 19.56%

อันดับ 4 รักษาคำพูด ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อตอนหาเสียง 18.10%

อันดับ 5 มีการปล่อยข่าวลือ สร้างกระแส ควรติดตามอย่างมีสติ 13.81%

 

2.เมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “พรรคเพื่อไทย” จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

อันดับ 1 เป็นพรรคที่ได้เก้าอี้ส.ส.มากที่สุด ก็ควรได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล 43.76%

อันดับ 2 ขึ้นอยู่กับการจับขั้วทางการเมือง ต้องดูจากคะแนนเสียงที่ได้ 39.59%

อันดับ 3 ไม่น่าจะรวบรวมเสียงข้างมากได้ ไม่น่าจะได้เป็นรัฐบาล 20.92%

 

3.เมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “พรรคพลังประชารัฐ” จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

อันดับ 1 มีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ มีพรรคเล็กเป็นแนวร่วม 46.03%

อันดับ 2 มีอำนาจต่อรองทางการเมืองสูง เป็นรัฐบาลชุดปัจจุบัน 35.44%

อันดับ 3 ขอให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 31.26%

 

4.เมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “พรรคขนาดกลาง” (ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย อนาคตใหม่) จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

อันดับ 1 น่าสนใจ น่าจะบริหารบ้านเมืองได้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 50.47%

อันดับ 2 เป็นสิทธิที่สามารถท าได้ ขอให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด 36.84%

อันดับ 3 คงเป็นไปได้ยาก คะแนนเสียงที่มีอาจไม่พอ 16.02%

 

5.เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าพรรคใด? น่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ

อันดับ 1 พรรคพลังประชารัฐ 51.54%

เพราะ เป็นพรรคใหญ่ มีอำนาจต่อรอง มีจำนวน ส.ส. มาก ได้รับเสียงสนับสนุนจาก 11 พรรคการเมือง มีแนวโน้มว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ ฯลฯ

อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 35.93%

เพราะ เป็นพรรคที่มีประสบการณ์ ชนะการเลือกตั้ง มี ส.ส. มากที่สุด มีหลายพรรคให้การสนับสนุน ขึ้นอยู่กับการเจรจา ฯลฯ

อันดับ 3 พรรคขนาดกลาง 12.53%

เพราะ สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละพรรค ฯลฯ

 

6.เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ จะประสบปัญหาอะไรบ้าง

อันดับ 1 ความขัดแย้ง คัดค้าน ต่อต้านจากฝ่ายตรงข้าม 40.82%

อันดับ 2 ความไม่ชอบมาพากล ไม่เป็นธรรม 35.42%

อันดับ 3 การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี โควต้าไม่ลงตัว 26.67%

 

7.เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าทางออกในการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จควรเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 ยึดหลักการ เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมาย 52.53%

อันดับ 2 ควรเคารพการตัดสินใจของประชาชน รับฟังเสียงส่วนใหญ่ 38.55%

อันดับ 3 เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ถูกต้อง ทุกฝ่ายให้การยอมรับ 21.48%