ครม.อนุมัติ 4 พ.ค. เป็น “วันฉัตรมงคล”-รับทราบวันหยุดราชการประจำปีรวม 19 วัน

ครม.เห็นชอบให้วันที่ 4 พ.ค. เป็น “วันฉัตรมงคล” และเป็นวันหยุดประจำปี พร้อมรับทราบภาพรวมวันหยุดตลอดทั้งปี รวม 19 วัน

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้วันที่ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการประจำปี พร้อมทั้งรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สำหรับภาพรวมรวมวันหยุดราชการประจำปี เป็นดังนี้

1.วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม

2.วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน

3.วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน

4.วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน (3 วัน)

5.วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม

6.วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (รอหมายกำหนดการ)

7.วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

8.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

9.วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

10.วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8

11.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

12.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ * 12 สิงหาคม

13.วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

14.วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

15.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

16.วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม

17.วันสิ้นปี 31 ธันวาคม