“ในหลวง” ทรงเปิดประชุมรัฐสภา มีพระราชดำรัสให้ปฏิบัติหน้าที่ “สุจริต เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรม”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดประชุมรัฐสภา มีพระราชดำรัสให้ปฏิบัติหน้าที่ “สุจริต เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรม”

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่อาคารวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภา โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดประชุมรัฐสภาในวันนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาว่า “บัดนี้การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

ขอให้สมาชิกแห่งสภาฯ พึงนึกถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวงโดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบครอบ หนักแน่น ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรม และคุณธรรมให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ สมบูรณ์ บริบูรณ์

ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล เป็นความผาสุกสวัสดิ์และความวัฒนาถาวรแห่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อถ้วนหน้ากัน”

สำหรับบุคคลที่เฝ้าฯรับเสด็จครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.นายกฯและประธานองค์กรอิสระ รวม 9 คน 2.คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม 20 คน 3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 498 คน 4.สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน 5.ทูตานุทูต 134 คน 5. ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 22 คน และ6.ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวม 41 คน รวมผู้เข้าเฝ้าฯ 974 คน