สปส.4 เดือนฟันกำไร กว่า 1.7 หมื่นล้านบาท

สปส. เผย กองทุนประกันสังคม ปี 60  4 เดือนแรกฟันกำไร กว่า 1.7 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ใน 4 เดือนแรก (มกราคม – เมษายน 2560) กองทุนประกันสังคมมีผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วทั้งสิ้น 17,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุน 16,525 ล้านบาท โดยผลตอบแทนใน 4 เดือนแรกปี 2560 แบ่งออกเป็นผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้และค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 13,493 ล้านบาท และเงินปันผลและกำไรจากตราสารทุน และหน่วยลงทุน 3,712 ล้านบาท โดยข้อมูล วันที่ 30 เม.ย. กองทุนประกันสังคม มีเงินลงทุนรวม 1.61 ล้านล้านบาท

นายสุรเดช  กล่าวว่า  สปส. ได้นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชน จำนวนประมาณ 1.30 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 81 และ ลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้อื่น หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ จำนวน 0.31 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 19 ทั้งนี้ ในปี 2559 ผลตอบแทนจากการลงทุน 4 เดือนแรก เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ตั้งแต่เดือน ม.ค. – เม.ย.2560 ผลตอบแทนจากการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2559 ถึง 680 ล้านบาท

” การลงทุนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม โดยความเห็นชอบ ของกระทรวงการคลัง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้นำดอกผลสะสม ไปใช้ในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนโดยไม่ได้จัดเก็บเงินสมทบเพิ่ม” นายสุรเดช กล่าว

สเปน เตือน!นัก สูบบุหรี่ เสี่ยง โควิด19 มากกว่าคนทั่วไป

โควิด19 ซินหัวรายงานว่า พีลา อาปาริซิโอ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข คุณภาพ และนวัตกรรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสเปน เผยเหตุใด การสูบบุหรี่

สวย สง่า งดงาม! ชมภาพพนักงานสาว รถไฟความเร็วสูงจีน

ซินหัว เผยภาพ ชวนชมท่วงท่าอันสง่าผ่าเผยและสวยงามของพนักงานสาวต้อนรับบน รถไฟความเร็วสูงจีน , พนักงานขับรถไฟ และช่างเทคนิคประจำทางรถไฟสายอันซุ่น-ลิ่วผันสุ่ย

รอบ 61 ปี! อ่างเก็บน้ำจีน ระบายน้ำท่วมล้น กระทบกว่า 3 แสนชีวิต(รวมภาพ)

อ่างเก็บน้ำจีน (8 ก.ค.63) ซินหัว เผยภาพ อ่างเก็บน้ำแม่น้ำซินอัน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของจีน และเป็นโครงการควบคุมน้ำท่วม

หากเมินสวมหน้ากาก! คาดสหรัฐฯเสียชีวิต จาก โควิด19 จ่อทะลุ 2 แสน

โควิด19 มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เปิดเผยผ่านแบบจำลองข้างต้นว่าหากประชาชนร้อยละ 95 สวมหน้ากากอนามัย จะช่วยรักษาชีวิตของผู้คนได้สูง