“จุรินทร์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด 8.50 บาทต่อ กก.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือ 3 ฝ่าย ดำเนินการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และตัวแทนฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอำเภอเมือง จ.ลำปาง

รายละเอียด ราคาประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กิโลกรัมละ 8.50 บาท (ความชื้น14.5%) จำนวนไม่เกิน 30 ไร่ ต่อครัวเรือน ระยะเวลาปลูกเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 มีจำนวนเกษตรกร 3.36 แสนครัวเรือน ใช้งบประมาณในการจ่ายเงินส่วนต่าง 900 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ 4 ธ.ค. เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือ นบขพ. และกำหนดวันที่ 11 ธ.ค. นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วกำหนดจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกวันที่ 20 ธ.ค. 2562

สำหรับหลักเกณฑ์ การประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการที่ผ่านมา คือ ต้นทุน + ค่าขนส่ง + ผลตอบแทน โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และได้ทุกครัวเรือนที่ปลูกข้าวโพดจริง

สถานการณ์ราคาข้าวโพดในปัจจุบัน มีผลผลิต 4.73 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.19 พื้นที่เพาะปลูก 6.88 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.19 เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 0.709 ตัน (709 กิโลกรัม) มีจำนวนเกษตรกร 3.36 แสนครัวเรือน แหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก และจังหวัดเลย