กงสุลใหญ่ อพยพ!นักศึกษาไทยจากพื้นที่เสี่ยง!ใน ฮ่องกง

วันที่ 15 พฤศจิกายน สถานการณ์การชุมนุมประท้วงในเมือง ฮ่องกง ล่าสุด หอพักของมหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการประท้วง ทางสถาน กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จึงได้ดำเนินการพานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย้ายออกมาอยู่ยังสถานที่ปลอดภัยภายนอกเขตมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศปิดภาคเรียน โดยระบุว่า…

“สถานการณ์การชุมนุมประท้วงในเมืองฮ่องกงล่าสุดวันที่ 15 พ.ย. 2562 หอพักของมหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการประท้วง ได้แก่ Chinese University of Hong Kong, City University of Hong Kong, Hong Kong University, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong Baptist University
ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้ดำเนินการพานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ย้ายออกมาอยู่ยังสถานที่ปลอดภัยภายนอกเขตมหาวิทยาลัยทั้งหมดแล้ว และส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศปิดภาคเรียน และบางมหาวิทยาลัยใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อทำการเรียนการสอนจนจบภาคการศึกษาปัจจุบัน”

อ่านข่าวที่ Bright Today