อนุพงษ์ กำชับเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลด พร้อมสร้างความเข้าใจ ป้องกันการบิดเบือน

พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยถึง การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และ คาจิกิ ว่า ในขณะนี้ มีพื้นที่ที่ยังประสบอุทกภัยประมาณ 3-4 จังหวัด ต้องประชุมบูรณาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เช่น การระบายน้ำ การสัญจร การดำรงชีวิตของประชาชนในศูนย์อพยพพักพิง ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะฟื้นฟูได้ ใน 2 เรื่อง ได้แก่ ที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ

โดยในวันนี้ (23 ก.ย.) เป็นการประชุม เพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ เน้นเรื่องระยะเวลา ที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า “ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานลงพื้นที่ไปสร้างความเข้าใจกับประชาชน แต่ไม่ขอใช้คำว่า ประชาสัมพันธ์ แต่ต้องเป็นสร้างความเข้าใจว่า ประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างไร”

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ เริ่มมีการสำรวจพื้นที่ ที่ฟื้นฟูบ้างแล้ว และต้องสำรวจให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ หากเรื่องใดต้องขอเป็นกรณีพิเศษ ต้องตั้งเรื่องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณา

อ่านข่าว Bright Today