ป.ป.ช.ฟันอาญา บังอร วิลาวัลย์ อบจ.ปราจีนฯ-พวก ฮั้วเอกชน 15 โครงการ 52 ล.

ป.ป.ช.ชี้มูลผิด บังอร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี-พวก ปมฮั้วเอกชนก่อสร้างงานซ่อมแซมถนน-สะพาน-ขุดลอกคูคลอง 15 โครงการ 52.5 ล. เรียกรับเงิน 8-9% จากราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาเรื่องกล่าวหา นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี กับพวก กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างของ อบจ.ปราจีนบุรี จำนวน 15 โครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2555 วงเงิน 52,522,000 บาท โดยพบว่ามีการฮั้วประมูล โดยเรียกรับเงิน 8-9% ของโครงการและมีการกีดกันขัดขวางบริษัทอื่นที่ไม่ได้ตกลงจะฮั้วประมูล ไม่ให้เข้าซื้อเอกสารประกวดราคา

โดย ป.ป.ช. มีมติว่าการกระทำของนางบังอร วิลาวัลย์ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และผิดตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และมีมูลความผิดฐานปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 79

ส่วนการกระทำของห้างหุ้นส่วนจำกัดและหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา จำนวนรวม 19 ราย มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ส่วนการกระทำของนายศิริศักดิ์ พลากุลมณฑล รองนายก อบจ.ปราจีนบุรี และนายสถิตย์ เนมียะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีมูลความผิดทางอาญา และการกระทำของห้างหุ้นส่วนจำกัดและหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา จำนวนรวม 19 รายมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิด

นอกจากนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้พิจารณาเรื่องกล่าวหา นายเชษฐา ปทุมรังสี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่เป็นไปตามแบบ เป็นเหตุให้สะพานพังถล่ม มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากการดำเนินการก่อสร้างสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมือปี 2553 โดยนายวรพจน์ นุชิต วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรับรองแบบแปลน แต่พบว่าในการก่อสร้างมีการใช้เชือกลวดเหล็กกล้าแทนลวดเหล็กตีเกลียว ตามรายการที่กำหนดแนบท้ายในสัญญา และมีการปลอมผลทดสอบแรงดึงชิ้นส่วนเหล็กของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาใช้รับรองวัสดุก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จผ่านไป 5 เดือน สะพานดังกล่าวได้พังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของ นายวรพจน์ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 มาตรา 157 และฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานซึ่งเป็น ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ส่วนนายอนุวัติ วิชัยโย และนายสันติธรรม สีนวนสกุลณี ในฐานะผู้ควบคุมงาน มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ 162 และตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา123/1 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ขณะที่คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ส่วน นายเชษฐา ปทุมรังสี มีมูลความผิดเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ มีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 73

ทั้งนี้ ระหว่างการแถลงข่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุนาท เสือสมิง บิดาของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สะพานถล่ม ได้เข้ามาทวงถามต่อ ป.ป.ช. ในเรื่องการเอสผิดนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง ที่ไม่ประกาสปิดสะพานหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่าสะพานเอียง จนเมื่อสะพานถล่มทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งเห็นว่าควรผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ด้วย รวมทั้งได้ถามถึงความคืบหน้าในการเอาผิดกับเจ้าพนักงาน ที่เป็นข้าราชการในฐานะกรรมการตรวจรับงาน ตามมาตรา 157 เพราะจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในการไม่ตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบในสัญญาจ้าง จนทำให้สะพานถล่ม ซึ่งกังวลว่าคดีดังกล่าวจะหมดอายุความก่อนที่จะเอาผิดได้ รวมถึงการติดตาม นายวรพจน์ ผู้กระทำความผิดในคดีดังกล่าวที่หลบหนี และยังติดตามตัวไม่ได้ก่อน โดย ป.ป.ช.ยืนยัน เร่งดำเนินตามกระบวนการของกฎหมาย และต้องมีการสืบสวนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ประเทศไทย ติดอันดับ 6 ของโลก ที่ 1 ของเอเชีย มีความพร้อมในการรับมือโควิด

ประเทศไทย ได้รับการยกย่องติด 1ใน 13 ประเทศ ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ เราเริ่มคลายล๊อคทุกมาตรการตามลำดับ กระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณทุกพลังความร่วมมือ

จุรินทร์ กางแผน สร้างครอบครัวเข้มแข็ง พ้นโควิด-19

จุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์

พิชัย จี้นายกฯยอมรับความล้มเหลว ปรับ ครม.เศรษฐกิจด่วน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 พิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกระแสข่าวที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจปชช.ร้อยละ 37.3 มองครม.บิ๊กตู่ ไม่มีคนดีเลย

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจปชช.ร้อยละ 37.3 มองครม.บิ๊กตู่ ไม่มีคนดีเลย ชี้นายกฯลอยตัวเหนือปัญหาทำตัวเป็นพระเอกตลอดกาล