กรมชลประทาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จำนวน 3 โครงการ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ งานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จำนวน 3 โครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ และการสำรวจพื้นที่โครงการร่วมกัน เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์ไปยังประชาชน อีกทั้งประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทภารกิจของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประชาชนและเป็นการสนับสนุนทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยงานสำรวจ ออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จำนวน 3 โครงการได้แก่ 1). อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2). อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ 3). อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการทั้ง 3 โครงการ จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งแพร่และเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยมีระบบส่งน้ำผ่านท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมให้กับพื้นที่เพาะปลูกด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก ยกฐานะความเป็นอยู่ให้กับประชาชน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งตรงตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกรมชลประทาน ในด้านการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ โดยมอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้มากที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในอนาคต

แหม่มโพธิ์ดํา โพสต์ งานเข้าเฉย หลังถูกตำรวจแจ้งจับปมแชร์คลิป เสี่ยบอย

เพจ แหม่มโพธิ์ดํา โพสต์ภาพและข้อความถึงกรณีที่ล่าสุดถูกตำรวจเอาผิดฐานแชร์คลิป เสี่ยบอย ศรสุวีร์ ภู่รวีรัศวัชรี ว่า งานเข้ากูเฉยจ้า เห็นข่าวไม่กี่ชั่วโมง

จีน เข้มข้น! มาตรการตรวจผู้ติดเชื้อ โควิด19 ไม่แสดงอาการ

โควิด19 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ประเทศจีน ออกหนังสือเวียนที่ออกโดยกลไกร่วมป้องกันและควบคุมของคณะรัฐมนตรีระบุว่า จีนผลักดันให้มีการตรวจ

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเยอรมนี เพิ่มขึ้นเกือบ 5,000ราย ภายใน 1 วัน

โควิด-19 สถาบันฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางและเป็นสถาบันวิจัยที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและป้องกันโรค รายงานว่าจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส