กรม ทช. ตรวจยึดสวนปาล์ม นากุ้ง บุกรุกป่าชายเลนตรัง!

กรม ทช. ตรวจยึดสวนปาล์ม นากุ้ง บุกรุกป่าชายเลนตรัง! กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนที่มีการบุกรุก จ.ตรัง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยอธิบดีโสภณ ทองดี นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนที่มีการบุกรุก โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 2 แปลง ซึ่ง แปลงที่ 1 บุกรุกทำสวนปาล์ม เนื้อที่ 159-3-26 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย อยู่ในบริเวณท้องที่ หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง และแปลงที่ 2 บุกรุกทำนากุ้ง และสวนปาล์ม เนื้อที่ 81-3-64 ไร่ อยู่ในพื้นที่เขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีฯ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนคลองหวายดน ป่าชายเลนคลองสุโสะ และป่าชายเลนคลองกุเหร่า อยู่ในบริเวณท้องที่ บ้านท่าคลอง หมู่ 4 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง จากนั้นส่งดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้บุกรุกกระทำผิด และนำพื้นที่ไปฟื้นฟูต่อไป

อ่านข่าวที่ Bright Today