วงการพลอย เมืองจันท์ เตรียมจัดเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019

วงการพลอย เมืองจันท์ เตรียมจัดเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 ( International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 ) ส่งท้ายปี โดย ผู้ประกอบการในไทย และภูมิภาคอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว ตอกย้ำไทยในฐานะเป็นนครอัญมณี

นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี นางดวงกมล เจียมบุตร ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GTI แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 ( International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 )ตามแนวคิด พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ ( Power of Gemstone and Jewelry ) เพื่อพัฒนาและผลักดันให้ จ.จันทบุรี ก้าวเข้าสู่การเป็น นครอัญมณีของโลก

โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวอรี่เซ็นเตอร์ ตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ ซอยกระจ่าง และ OTOP Lifestyle โดยการจัดงานครั้งนี้ จะมีความสามารถในการขยายตลาดสู่สากล และตอกย้ำไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก พร้อมเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพและข้อมูล : krisada sawatdichai