รวมพลคนสร้าง โคกหนองนา เรียนรู้แนวทางการจัดการน้ำ การหยุดน้ำท่วม-น้ำแล้ง

โคกหนองนา มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย , บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตบเท้าเข้าร่วมงาน “รวมพลคนสร้างโคก หนอง นา ตอน มีป่า มีน้ำ มีกิน ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัลลภาฟาร์ม อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจากนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดประธานเปิดงาน

เรียนรู้แนวทางการจัดการน้ำ การหยุดน้ำท่วม-น้ำแล้ง ด้วยโคก หนอง นา ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ห้องเรียนมีชีวิตโดยผู้ลงมือพลิกฟื้นผืนดินสู่ความยั่งยืนด้วยโคก หนอง นา จากพื้นที่ใน 7 จังหวัด ลุ่มน้ำป่าสัก ที่มามอบความรู้ ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สนใจในการทำโคก หนอง นา ในพื้นที่ของตนเอง และที่พิเศษสุดๆ กับการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โคก หนอง นา ทางเลือกหรือทางรอด?” โดย ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อ.ยักษ์นายกสมาคมดินโลกและที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ พร้อมเพลิดเพลินไปกับ Agri’ Organic Market ตลาดนัดกสิกรรมธรรมชาติ ชิ้ม ช้อป ผลพลิตอินทรีย์จากแปลง โคก หนอง นา ในแนวคิด “ของกินข้างบ้าน แบ่งปัน อุ้มชู” และไฮไลท์สำคัญอยู่ที่กิจกรรมการเอามื้อสามัคคี พร้อมใจกันลงมือปรับพื้นที่เพื่อการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

เรามาทำความเข้าใจแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในบทเรียนวิชา “โคก หนอง นา” กัน…

โคก หนอง นา ประกอบด้วยองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร สู่การปฏิบัติตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ องค์ความรู้ที่ยืดหยุ่นนี้ เริ่มต้นด้วยแนวคิดการจัดการน้ำ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อกักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดิน (ด้วยหนอง คลองไส้ไก่ และคันนา) และใต้ดิน (ด้วยป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ)
โคก สร้างโคกบนพื้นที่ของตนเอง จากการนำดินที่ได้จากการขุดหนอง นำมาถมเป็นโคกเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งปลูกต้นไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อพอกิน เพื่อใช้สอยในครัวเรือนหรือพอใช้ และเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือพออยู่ จากนั้นประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ เพราะใบไม้ที่ร่วงหล่นจะช่วยปกคลุมหน้าดิน ในขณะที่รากจำนวนมากช่วยดูดซับน้ำฝน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใต้โคกเป็นน้ำใต้ดินเพิ่มความชุ่มชื้น

หนอง ขุดหนอง รูปร่างคดโค้งอิสระ ไม่เป็นสี่เหลี่ยม เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และสามารถใช้เป็นที่รองรับน้ำยามน้ำท่วมหลาก และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา

นา ยกหัวคันนาให้กว้างและสูงอย่างน้อย 1 เมตร ธรรมชาติของข้าวจะทะลึ่งน้ำไม่จมน้ำตาย เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ในนา ขุดร่องใกล้หัวคันนา เป็นที่อยู่ของปลา ปู ปั้นหัวคันนาให้มีความกว้างมากพอที่จะปลูกต้นไม้ พืชผัก ให้มีรากยึดเหนี่ยวคันนา และเพิ่มพื้นที่ทำกิน

คลองไส้ไก่ ช่วยระบายน้ำรอบพื้นที่ โดยขุดให้มีลักษณะคดเคี้ยว เพื่อให้น้ำไหลได้ทั่วถึงตลอดทั้งพื้นที่เพื่อใช้ทำการเกษตรและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดินและต้นไม้โดยรอบ

ฝายชะลอน้ำ ช่วยชะลอและกักเก็บน้ำจากต้นน้ำไว้ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้น้ำหลากลงมาสร้างความเสียหายกับพื้นที่ลุ่มด้านล่างและช่วยกักตะกอนดินไม่ให้ลงมาสะสมในหนอง คลอง บึง หรือเขื่อน นอกจากนั้น สำหรับพื้นที่กลางน้ำฝายชะลอน้ำยังช่วยยกระดับน้ำเพื่อเก็บไว้ในพื้นที่อีกด้วย

ด้วยรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” นี้ เป็นภูมิปัญญาเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างแยบยล เพราะป้องกันได้ทั้งอุทกภัยเมื่อน้ำมาก และที่สำคัญยังมีน้ำเก็บไว้ใช้ยามน้ำน้อย เกษตรสามารถปลูกพืชพันธุ์ได้ตลอดปี มีพอกิน พออยู่ พอใช้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สมชัย ทวงถาม ประยุทธ์ ครบ1 ปี นโยบายเร่งด่วนปี62 คืบหน้าแค่ไหน?

นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากพลเอกประยุทธ์แถลงนโยบายต่อสภาครบหนึ่งปีแล้ว

คิมซูฮยอน ขึ้นแท่นพระเอกเกาหลีค่าตัวแพงที่สุด จาก It’s Okay to Not Be Okay

คิมซูฮยอน พระเอกที่กำลังเป็นที่จับตามองหลังหวนคืนจออย่างเต็มตัวในรอบ 5 ปี กับซีรีส์ It’s Okay to Not Be Okay | เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน

กรมทรัพยากรธรณี ชี้แจงที่มาของ หินประหลาดสีดำเรืองแสง ย้ำ ไม่ใช่หินอุกาบาต

วันที่ 3 ส.ค. กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ชี้แจงกรณีชาวบ้าน บ้านโสกแจ้ง ม.8 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

กพท. คุมเข้ม ปรับเงื่อนไขเข้า-ออกประเทศ สำหรับต่างด้าว-บุคคลในข้อตกลงพิเศษ

วันนี้ 3 ส.ค. 63 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ได้ประกาศเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้า-ออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3)