นนท์ ASEAN เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน สำหรับชาว พม่า ลาว กัมพูชา ถึงวันที่ 16 ก.ย. นี้

นนท์ ASEAN เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไขว้ Sinovac+AstraZeneca สำหรับชาว พม่า ลาว กัมพูชา ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ถึงวันที่ 16 ก.ย. นี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เร่งปูพรมฉีดวัคซีนโควิด ออกประกาศแจ้งพี่น้องชาวแรงงานต่างชาติ เปิด “ นนท์ ASEAN ” จัดฉีดวัคซีนสำหรับชาว พม่า ลาว กัมพูชา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำงานในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น) ให้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีน โดยวัคซีนที่ใชจะเป็นวัคซีนไขว้ (Sinovac เข็มที่ 1 และ วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2)

สามารถลงทะเบียนผ่าน https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontasean หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 20.00 น. โดยสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่ อาคารโดม ตลาดกลางบางใหญ่ วันที่ 20, 21, 22 ก.ย. 64

เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดแล้ว (ไม่มีการแจ้ง SMS) ดังนั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จในใบนัดจะแสดงวันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing