นายกฯ ประชุมครม. จับตามติทบทวน EHIA เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เช้าวันนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินเข้ามายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำสัปดาห์ ที่ตึกบัญชาการ1 ซึ่งในจะวันนี้มีวาระที่น่าติดตามคือคณะรัฐมนตรีจะมีมติอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กรณีการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ภายหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA)

โดยนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนว่าจะมีการทบทวนหรือเริ่มต้นกระบวนการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA ขึ้นใหม่

 
ส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจอื่นๆ นั้น ทางด้านกระทรวงคมนาคมจะเสนอร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การบินพลเรือน (พ.ศ….) ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์