รัฐบาลเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รัฐบาลเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจำกัดให้ประชาชนสั่งซื้อ 1 คนต่อ 2 เข็มเท่านั้น ด้าน “วิษณุ” ยืนยันใครปลอมแปลงมีความผิด!

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ (12 ต.ค.) ว่า การจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกิดจากมติของคณะกรรมการฯ ที่ พล.อ.ประนุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยได้กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต ซึ่งเมื่อมีพระราชานุญาตแล้วจึงมาจัดทำโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ผลิต ซึ่งจากภารกิจต่าง ๆ การผลิตยังออกมาไม่ได้เต็มที่ จึงกำหนดว่า ช่วงก่อนถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ก็จะมีเข็มที่ระลึกออกมาจำหน่ายก่อนส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่มีทางจะทั่วถึงได้ โดยกำหนดราคาไว้เข็มละ 300 บาท สามารถติดที่อกเสื้อได้ตลอดทุกวัน เป็นเข็มที่ระลึกที่เคยทำเมื่อคราวงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งนี้ก็ทำอีกถือเป็นเหรียญของรัฐบาลที่ได้รับพระราชานุญาต

โดยในวันที่ 22 ต.ค.60 จะจำหน่ายที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (ฝั่ง ก.พ.เดิม) ถ.พิษณุโลก ซึ่งมีจำนวน 40,000 เข็ม ระหว่างวันที่ 1- 30 พ.ย. จำหน่ายที่งานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ท้องสนามหลวง จำกัด 1 คนต่อ 2 เข็ม โดยใช้บัตรประชาชนในการสั่งซื้อ และจอง

และตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 เริ่มสั่งจองได้ที่กองคลัง สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ในเวลาราชการ สอบถามโทร. 0-2283-4301, 0-2283-4319-24) และธนาคารกรุงไทย โดยรับเข็มได้ในวันที่ 8 ม.ค.61 โดยสั่งจองที่ไหนรับเข็มที่นั่น ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถสั่งจองได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งเข็มดังกล่าวหลังงานถวายพระเพลิงก็ยังสามารถใช้ได้ตลอดไป เป็นอนุสรณ์ที่เก็บไว้ สำหรับรายได้จะนำขึ้นถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การซื้อในขณะนี้สามารถซื้อได้คนละ 2 เข็ม แต่การจองหลังจากนี้คงจะไม่จำกัดจำนวน

นอกจากนี้ นายวิษณุ ยังกล่าวอีกด้วย ว่า สำหรับใครที่คิดจะทำปลอมแปลงถือว่ามีความผิดซึ่งจะมีการกวาดล้างด้วย และถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่ง รวมทั้งขอร้องประชาชนอย่าไปอุดหนุนเป็นอันขาด เพราะนอกจากจะไม่ใช่กรณีที่ทางราชการทำแล้ว รายได้ก็จะเป็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่ได้ใช้ถวายเสด็จพระราชกุศลที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชน ที่สำคัญอาจไม่เหมือนของจริง