“พระสังฆราช”พระราชทานพระโอวาท “ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน”

พระสังฆราช  พระราชพระโอวาท “ระลึกถึงความซื่อสัตย์ เพราะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน ไว้ยึดถือและปฏิบัติต่อไป” ในโอกาสนายกฯพร้อม ภริยา เข้าถวายเครื่องสักการะ วันเข้าพรรษา 

 

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วยนายออมสิน ชีวพฤกษ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เฝ้าถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดย พร้อมทักทายสื่อมวลชนว่าวันนี้เรามาทำบุญร่วมกัน

จากนั้นนายกรัฐมนตรีถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ ศาลาทรงไทย วัดบวรนิเวศวิหาร

ระหว่างเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชทรงประพรมน้ำมนต์ให้นายกรัฐมนตรี และคณะพร้อมประทานพรว่า “สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นายกรัฐมนตรีมุ่งหวังและปราถนาอันเป็นไปโดยชอบธรรมเพื่อชาติบ้านเมือง ขอให้สิ่งนั้นจงประสบความสำเร็จด้วยเทอญ” พร้อมตรัสกับนายกรัฐมนตรีว่า “มีคำบาลีที่ตัดติดใจมาตั้งแต่บวชเป็นเณรตอนเด็ก และมีคำสอนว่าเวลาหุงข้าวให้ ใช้นิ้วชี้ลงไปวัด ซึ่งถ้าเมื่อนำนิ้วชี้ขึ้นมานิ้วเดียวก็จะไม่มีข้าวติดมือ แต่ถ้าใช้มือลงไปแล้วควักขึ้นมาก็จะมีข้าวติดขึ้นมาด้วย ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคนเราทำอะไรแล้วก็ให้ทำต่อไป ทำวันนี้ก็ทำไป ไม่เป็นไรท่านนายกทำไปเถอะเรื่องนี้อาตมาจำได้แม่น จำมาตั้งแต่เป็นเณรที่เรียนหนังสือมา ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน

ทั้งนี้ภายหลังเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่ได้มาทำบุญร่วมกัน สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงประทานพรให้ทำงานสำเร็จและประทานพรให้ทุกคนที่เป็นคนไทยเป็นสุข

และเวลาประมาณ 9 นาฬิกา นายกรัฐมนตรี และ คณะ ได้เข้าถวายเครื่องสักการะ แด่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ศาลาไทย วัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560
โอกานี้ สมเด็จพระวันรัต กล่าวให้พรและสนทนาธรรมแก่นายกรัฐมนตรี โดยขอให้สุขภาพแข็งแรง และ มีอายุยืน

จากนั้นนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระสังฆราช ชื่นชมที่ยังระลึกถึงประเพณีของไทย ในการถวายเครื่องสักการะพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา พร้อมฝากข้อคิด“ให้ระลึกถึงความซื่อสัตย์ เพราะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน ไว้ยึดถือและปฏิบัติต่อไป”

ส่วนการสนทนาธรรมเป็นเวลาประมาณ 15 นาที กับ สมเด็จพระวันรัต เป็นเรื่องการศึกษา ที่บางส่วนอาจยังติดขัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งรัฐบาล มีนโยบายในการสนับสนุนอยู่แล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านวัดโรงเรียน หรือ บวร ที่เป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย