แอ๊ด คาราบาว เห็นด้วย ไบโอไทย ซัด สุริยะ หนุนเลิกแบน 3 สารพิษ

แอ๊ด คาราบาว เห็นด้วยกับ ไบโอไทย ซัด สุริยะ ไม่ให้เกียรติการตัดสินใจของกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุข หลังหนุนสหรัฐยกเลิกแบน ไกลโฟเซต

จากกรณีแฟนเพจเฟซบุ๊ก ไบโอไทย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น ต่อบทบาทของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ที่รับลูกข้อเสนอของสหรัฐและอยากให้มีการทบทวนการแบนไกลโฟเซตใหม่ โดยระบุว่า หลังจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้แบนไกลโฟเซตและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอื่นๆอีก 2 ชนิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และมีจดหมายจาก นายเท็ด เอ. แมคคินนีย์ (Ted Mckinly) ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพื่อขอให้รัฐบาลไทยเลื่อนการแบนไกลโฟเซตออกไปก่อน โดยชี้ว่าการแบนไกลโฟเซตของจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกถั่วเหลืองและข้าวสาลีของสหรัฐนั้น

ไบโอไทยเห็นว่า บทบาทของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่รับลูกข้อเสนอของสหรัฐ และเรียกร้องให้มีการทบทวนการแบนไกลโฟเซตนั้น เป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุผลดังนี้

  1. สาระสำคัญของจดหมายจากกระทรวงเกษตรสหรัฐคือการปกป้องผลประโยชน์ในการส่งออกถั่วเหลือง และข้าวสาลี มายังประเทศไทยโดยประโยคสำคัญในจดหมายของแมคคินนีย์คือการเรียกร้องให้ประเทศไทยคงระดับค่าการตกค้าง (MRL หรือ Tolerance) ของไกลโฟเซตในระดับที่กำหนดอยู่ในปัจจุบันเพื่อไม่ให้กระทบการส่งออกของสหรัฐ
  2. ในกรณีสหรัฐอเมริกา เมื่อสหรัฐแบนสารพิษชนิดใด จะยกเลิกค่าการตกค้าง (Tolerance) ทำให้ไม่สามารถใช้สารพิษชนิดนั้นในการปลูกพืชในประเทศได้ แต่สหรัฐจะกำหนดค่า Import Tolerance สำหรับสินค้านำเข้าบางประเภทเพื่อประโยชน์ของสหรัฐเอง เช่น เมื่อสหรัฐแบนคาร์โบฟูราน ในปี 2009 ได้ยกเว้นให้สำหรับสินค้านำเข้า 4 ประเภทได้แก่ ข้าว กล้วย กาแฟ และน้ำตาล แต่การตกค้างต้องไม่เกินค่า MRL ที่สหรัฐกำหนด ซึ่งจะเป็นตาม CODEX หรือกำหนดขึ้นใหม่ก็ได้

ในแง่นี้การอ้างเหตุผลเรื่องผลกระทบต่อส่งออกของตนเพื่อเรียกร้องให้ประเทศไทยยกเลิกการแบนไกลโฟเซตจึงขัดแย้งกับแนวปฏิบัติของสหรัฐเอง

(สำนักงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐ EPA นิยามความหมายของคำว่า Import Tolerances ว่าคือ ค่าการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนสำหรับใช้ในสหรัฐ ซึ่งอาจตกค้างในสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปที่ผลิตจากต่างประเทศและนำเข้ามาในสหรัฐ หากการตกค้างไม่เกินระดับที่กำหนดดังกล่าว)

  1. บทบาทในการกำหนดค่า MRL ของสินค้าเกษตร ในประเทศไทย เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งกำกับดูแล พ.ร.บ.อาหาร การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเป็นความรับผิดชอบของ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข และอาจรวมถึงกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการค้า ซึ่งไม่ใช่บทบาทและความรับผิดชอบของนายสุริยะแต่อย่างใด

โดยในกรณีสินค้าใดที่ประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรฯสามารถกำหนดค่า Import MRL โดยกำหนดการตกค้างในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ภายใต้พื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และหลักการป้องกันเอาไว้ก่อน) เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

การด่วนแสดงความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากเป็นการรับลูกของฝ่ายสหรัฐอย่างไม่เหมาะสมโดยมิได้มีการหารือกันภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว ยังเป็นการเคลื่อนไหวที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทที่นำเข้าและจำหน่ายไกลโฟเซตในประเทศไปพร้อมๆกันด้วย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ศิลปินนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังของประเทศไทย ได้แชร์ข้อความดังกล่าวพร้อมเห็นด้วยกับทางไบโอไทย ผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว Add Carabao โดยระบุว่า ไบโอไทยมีเหตุผล​ 3 ประการต่อ บทบาทของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ที่รับลูกข้อเสนอของสหรัฐ และเรียกร้องให้มีการทบทวนการแบนไกลโฟเซตนั้น #เป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม

อาจจะคิดว่าครั้งใหม่นี้ตัวเองจะได้นั่งหัวโต๊ะ​ ในการประชุม​ คกก.วอ​ เดือน พ. ย.​ แต่ไบโอไทยบอกว่า​ #คนที่ต้องตัดสินใจเรื่องสารพิษ​ สารตกค้าง​ในสินค้านำเข้าจากสหรัฐ​ การคุ้มครองสุขภาพประชาชน​คนไทย… คุณสุริยะน่าจะให้เกียรติกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวหลักในการแสดงท่าทีต่อข้อเรียกร้องจากสหรัฐ

แมทธิว-ลิเดีย อัพเดทอาการโดยรวม หลังเข้ารับการรักษา แต่ผลตรวจยังเป็นลบ

ออกมาอัพเดทอาการเพิ่มเติม หลังจาก ที่ติดเชื้อไวรัสกันไปทั้งคู่กับ แมทธิว-ลิเดีย แมทธิว ดีน และ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ โดยล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาอัพเดทอาการโดยรวม

รายที่ 4! จุฬาฯ พบนิสิตติดเชื้อไวรัส โควิด19 กลับจากสเปน

โควิด19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงความคืบหน้าศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา ระบุว่า วันที่ 5 เมษายน 2563 ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

กรมอนามัย ย้ำความมั่นใจผู้ซื้อ กำชับเข้ม ‘ตลาด’ ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ลดเสี่ยงช่วง COVID-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ พ่อค้า แม่ค้า เจ้าของตลาด’ ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัย ในตลาดสด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

เงินเข้าไหม? มาเข้า www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตรวจสอบสถานะ เยียวยา โควิด19

หลังจากที่สานนี้ (8 เม.ย. 63) ผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตรวจสอบสถานะ ที่กระทรวงการคลังจะส่ง SMS และ อีเมล์ แจ้งให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์

ปิดเมือง/เปิดเมือง! อู่ฮั่น เปรียบเทียบภาพหลังเริ่มก้าวพ้น โควิด19

โควิด19 สำนักข่าวซินหัวเผยแพร่ภาพบรรยากาศ วันแรกหลัง อู่ฮั่น เมืองในประเทศจีน ยกเลิกคำสั่งห้ามออกจากเมืองเมื่อวันพุธ (8 เม.ย.2563)