นฤมล เผยมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ปลายปี อัดกองทุนหมู่บ้าน – เงินช่วยชาวนา

กระตุ้นเศรษฐกิจ 27 พย. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ DrNarumonP ว่า ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงปลายปี 62 จัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้าน และมาตรการช่วยเหลือชาวนา

ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลัง นำเสนอ ได้แก่ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A B และ C จำนวน 71,742 แห่ง เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่

โครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ โดยพักชำระหนี้หรือลดภาระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน ให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อน ได้ผ่อนคลายภาระการชำระหนี้ โดยสามารถนําเงิน ส่วนดังกล่าวมาประกอบอาชีพสร้างรายได้

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงินช่วยเหลือ ไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่หรือไม่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ในโครงการโดยสนับสนุนต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 เนื่องจากมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้มากกว่าที่คาดการณ์ พร้อมขยายระยะเวลาการจ่ายเงิน ให้สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้านและโครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯตามความสมัครใจ โทร. 02 273 9020 ต่อ 3204, 3328
โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โทร. 02 273 9020 ต่อ 3235, 3229

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก https://www.facebook.com/DrNarumonP