ภูมิใจไทย ร่อนแถลงการณ์ขอโทษประชาชน พร้อมเสนอร่างรธน.ใหม่ ยอมรับตามเกมผู้หวังจ้องล้ม รธน.ไม่ทัน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ภูมิใจไทย ออกแถลงการณ์กรณีรัฐสภาลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีเนื้อหาว่า พรรคภูมิใจไทยขอแสดงความเสียใจต่อกรณีที่รัฐสภาได้ลงมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 เป็นผลให้ร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา มาแล้วถึง 2 วาระ ต้องตกไป และไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาได้อีก เป็นการทำลายความหวัง ความตั้งใจของประชาชน และสมาชิกรัฐสภาทุกคน ที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และได้ร่วมกันยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีที่มาจากประชาชนมายกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยแท้จริง

แถลงการณ์ ระบุว่า การประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 17 มี.ค.พรรคภูมิใจไทยพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตกไป จึงสนับสนุนให้มีการชะลอการพิจารณาวาระที่ 3 ไว้ก่อน แล้วเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญกรุณาบอกแนวปฏิบัติตามคำวินิจฉัยกลาง เพื่อที่รัฐสภาจะได้ดำเนินการถูกต้อง และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ และพรรคภูมิใจไทยเห็นชอบ เพราะเห็นว่าเมื่อยังไม่มีความชัดเจน และสมาชิกรัฐสภายังมีความเห็นแตกต่างกัน ซึ่งการประชุมรัฐสภาเป็นเวลาเกือบ 10 ชั่วโมง ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า รัฐสภายังไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร จึงจะไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลผูกพันต่อรัฐสภา

พรรคภูมิใจไทยจึงเห็นว่าหากสมาชิกรัฐสภายอมเสียเวลา สอบถามศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่ผ่านมาแล้ว 2 วาระ ก็จะยังอยู่ และเมื่อมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ก็จะเดินหน้าต่อไปได้ แต่แนวทางนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภามีความพยายามที่จะผลักดันให้มีการลงมติ วาระ 3 ให้ได้ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แล้วว่า การลงมติจะเป็นการทำให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไปทันที และไม่มีทางนำกลับมาพิจารณาได้อีก เพราะ 1.ส.ส.จำนวนมากไม่มั่นใจว่าการลงมติเป็นการกระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า ต้องไปทำประชามติก่อน และประธานรัฐสภา ได้ชี้แจงก่อนการประชุมว่า ฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาเสนอว่าไม่ควรลงมติ อาจขัดรัฐธรรมนูญได้ 2.การลงมติ ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 84 เสียง จึงจะผ่านความเห็นชอบ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้สอบถามท่าทีสมาชิกวุฒิสภาแล้ว ทราบว่าส่วนใหญ่ไม่สนับสนุน ซึ่งในการลงมติก็มีเพียง 2 เสียง ที่สนับสนุน

จากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นก่อนเปิดประชุมรัฐสภา พอจะประเมินได้ว่าหากมีการลงมติ วาระ 3 ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่ผ่านมา 2 วาระ ต้องตกแน่ พรรคภูมิใจไทยจึงเลือกแนวทางที่จะรักษาร่างรัฐธรรมนูญไว้ก่อน ด้วยการชะลอเวลา แล้วไปสอบถามศาลรัฐธรรมนูญ เพราะหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไป ไม่ให้ร่างรัฐธรรมนูญตก แต่เราทำไม่สำเร็จ และสุดท้ายก็มีการลงมติวาระ 3 ซึ่งผลก็เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้ คือ ร่างรัฐธรรมนูญ ที่ทำกันไว้ตก และนำกลับมาพิจารณาไม่ได้แล้ว การไม่ลงมติ คือ การแสดงออกให้เห็นว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ขอร่วมกระทำการที่เรียกได้ว่าไม่จริงใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างตรงไปตรงมา

พรรคภูมิใจไทยยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ทุกประการ เพราะเราพลาดจริงๆ ที่ตามเกมการเมืองของผู้ที่จ้องจะล้มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ทัน เนื่องจากเราคิดไม่ถึงว่าจะมีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงกันตลอดทั้งวัน เป็นการเล่นเกมที่จะเอาชนะกัน โดยไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนที่จับตาดูการประชุมรัฐสภา และเฝ้ารอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยต้องขอโทษที่ไม่สามารถรักษาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญไว้ได้

พรรคภูมิใจไทยยังดำรงความมุ่งหมายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป และจะเสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป ตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไว้ โดยมีหลักการคือ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญ และเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน มีสิทธิทำกิน สิทธิประกอบอาชีพ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างรายได้ เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชน ที่สำคัญคือ ต้องมีหลักประกันรายได้ให้แก่ประชาชนทุกคน

มติรัฐสภา โหวตคว่ำวาระ 3 ไม่เห็นชอบ แก้ไขรัฐธรรมนูญ

ธนาธร เสียใจรัฐสภาเป็นผู้ปิดทางออกประเทศเสียเอง ลั่น! เตรียมล่ารายชื่อแก้ไขรธน.ต่อ

พิภพ ธงไชย ซัด! รัฐบาลประยุทธ์ ไม่ชอบสันติวิธี – โกหกประชาชน หวังให้เกิดความรุนแรงเหมือนพฤษภาทมิฬ

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ครม.แต่งตั้ง บุ๋ม ปนัดดา ร่วม 9 ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก. ยาสูบแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง บุ๋ม ปนัดดา ติดโผ 9 ผู้ทรงคุณวุฒิควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คกก.) ตามที่สธ.ชงเสนอ

ตำรวจ งง! เสาไฟกลางถนน ก่อนโชว์สกิลเลี้ยวหลบซิกแซก

งานนี้ทำเอาตำรวจ ถึงกับงงกันเลย หลังจากเห็น เสาไฟกลางถนน ก่อนตำรวจ จะโชว์สกิลการเลี้ยวหักหลบเสาไฟแบบซิกแซก

รู้ไว้ใช่ว่า! ท่านั่งไหว้พระของ ชัชชาติ ที่มีประเด็นดราม่า โบราณทำมากว่า 100 ปี

กลายเป็นประเด็นดราม่าในวันเกิด ชัชชาติ ตื่นเช้ามาทำบุญใส่บาตรถูกชาวเน็ตท้วงติงท่านั่ง แต่รู้ไว้ใช่ว่า “ท่านั่งกระโหย่ง” มีใช้มาแล้วมากกว่า

วางเงินประกัน! ศาลปล่อยชั่วคราว ปริญญ์ ปมคดีกระทำอนาจาร

ศาลอาญากรุงเทพใต้ อนุญาตปล่อยชั่วคราว ปริญญ์ ปมคดีกระทำอนาจาร หลังยื่นคำร้อง พร้อมหลักทรัพย์เงิน จำนวน 1 แสนบาท