โฆษกกอ.รมน. แจงยิบที่มาที่ไป “โซล่าร์เซลส์อมก๋อย” ชื่นชม พิมรี่พาย เป็นตัวอย่างที่ดี

โซล่าร์เซลส์อมก๋อย พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกอ.รมน. ชี้แจงโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ว่า โครงการดังกล่าวมีงบประมาณ 45 ล้านบาท โดยขอรับการสนับสนุนงบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี 2562 เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 215 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเธียม) ขนาดความจุ 998 กิโลวัตต์-ชั่วโมง พร้อมติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าชุมชนระยะทาง 5,409 เมตร , ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 120 ชุด

โรงคลุมแบตเตอรี่ฯ ในพื้นที่ อ.อมก๋อย 5 แห่ง ได้แก่ 1.หมู่บ้านพะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30.72 กิโลวัตต์ 2.หมู่บ้านจกปก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20 กิโลวัตต์ 3.หมู่บ้านห้วยไก่ป่า ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20 กิโลวัตต์ 4.หมู่บ้านมูเซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20 กิโลวัตต์ และ5.ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30.72 กิโลวัตต์

ทั้งนี้ ในปี 2561 ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง พื้นที่ อ.อมก๋อย ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ทำการประชุมประชาคมของประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของ 3 อบต. ได้แก่ อบต.สบโขง, อบต.แม่ตื่น และ อบต.ม่อนจอง โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ติดตั้งระบบฯ ทาง กอ.รมน.ภาค 3 จึงได้เสนอโครงการฯ เข้ารับการสนับสนุนงบประมาณในกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2562  360p geselecteerd als afspeelkwaliteit

โดยการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดราคากลางของโครงการตามบัญชีราคามาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และการสืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั่วไปยื่นข้อเสนอ ที่ผ่านมามีผู้สนใจยื่นรับเอกสารผ่านระบบฯ 4 ราย และมีผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย เมื่อตรวจสอบเอกสารตามเงื่อนไข ปรากฏว่า มีผู้ยื่นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน 2 ราย คือ บ.ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บ.บี.เอ็น.โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด ส่วนกิจการร่วมค้า เอ็ม เอ็ม ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน 11 รายการ ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นสาระสำคัญต่อผลสำเร็จของโครงการ จึงไม่ผ่านการคัดเลือก

สำหรับ บ.บี.เอ็น.โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด ที่เป็นผู้ชนะการประกวดราคา (45 ล้านบาท) จดทะเบียนตั้งบริษัทในปี 2557 เพื่อประกอบกิจการด้านพลังงานทดแทนอย่างชัดเจน ประกอบกับมีผลงานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานวงเงินไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาทตามเงื่อนไข

สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ มีเป้าหมายหลักคือพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน ได้แก่ อาคารเรียน ศาลาประชาคมประจำพื้นที่ และเสาไฟส่องสว่างตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน ส่วนโครงข่ายไฟฟ้าชุมชนที่ให้ประชาชนใช้งานภายในบ้านจะดำเนินการต่อไป

โดยที่ผ่านมา กอ.รมน. ได้ตรวจรับงานแล้ว เมื่อเดือนกันยายน 63 ระบบสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำบัญชีคุมอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการโอนและส่งมอบระบบให้ทั้ง 3 อบต. ใช้งาน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 63 คาดว่า อบต. รับแล้ว แต่ต้องไปขอประชุมสภา อบต. ก่อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 64 ตอนนี้จึงยังตอบรับเป็นทางการไม่ได้

ทั้งนี้ ยืนยันว่า จะไม่ฟ้องกลับ และชื่นชมโซเชียลที่มีการตรวจสอบการใช้งบหลวง ทางเราก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจ ส่วนที่มีราคาแพง เพราะมีอุปกรณ์ส่วนควบ การลากสายไฟฟ้าไปบ้านเรือนต่าง ๆ รวมถึงเสาไฟฟ้าในพื้นที่เป็นพื้นที่ราบสูง

สำหรับพื้นที่หมู่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย ที่ตกเป็นข่าวนั้น ย้ำว่าไม่ได้อยู่ในโครงการ แต่มีแผนที่เข้าไปดำเนินการในอนาคต พร้อมมองว่าการลงพื้นที่ของพิมรี่พาย เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำร่องช่วยเหลือสังคม

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

มวยถูกคู่! แจ็ค แฟนฉัน เปิดกรุพระเครื่องรุ่นดัง เจอ ป๋อง กพล โผล่คอมเมนต์แทบเสียหลัก?

แจ็ค แฟนฉัน เปิดกรุพระเครื่องที่ตนเองได้สะสมไว้ ลั่น! ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกให้หลาน แต่แอบมีทิ้งท้าย ใครสนใจทักมาหาได้

อยู่ด้วยกันตลอด! สงกรานต์ เตชะณรงค์ เผยเคสโทรศัพท์อันเดียวในโลก รูปสาวสุดที่รัก!

สงกรานต์ เตชะณรงค์ เผยรูปภาพหลังเคสโทรศัพท์ เป็นรูปสาวสุดที่รักคนหนึ่ง เหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ทำชาวเน็ตเข้าคอมเมนต์แซว

เปิดใจครั้งแรก! หนุ่ม กรรชัย แจงปมกักตัวด่วน หลังใกล้ชิดคนติดโควิด-19

หนุ่ม กรรชัย ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังเข้าข่ายเสี่ยงสูงใกล้ชิดคนติดโควิด-19 จนต้องกักตัวด่วน

เปิดภาพ ไมโครฟูลมูน พระจันทร์เต็มดวงไกลโลกมากที่สุดในรอบปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยภาพ ไมโครฟูลมูน พระจันทร์เต็มดวงไกลโลกมากที่สุดในรอบปี คาดเกิดอีกครั้ง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565

ทักษิณ เสนอรัฐบาล 2 แนวทางแก้ปัญหา เนื้อหมูแพง พร้อมแฉมีพ่อค้าหมูรายใหญ่กักตุนเนื้อหมู

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย หรือ โทนี่ วู้ดซัม ได้ร่วมเสวนา ผ่านคลับเฮาส์ของกลุ่ม CARE

ลูกหลานท้าวเวสสุวรรณมาทางนี้! เปิด 6 ราศี ดวงโชคลาภปี2565 มูแล้วรวย!

หมอบอย เคลียร์ชัด นักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดัง เผย 6 ราศี ดวงโชคลาภปี2565 ท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์ โดยได้โพสต์ผ่านแฟนแพจ หมอบอย เคลียร์ชัด