ชลประทานเร่งเปิดประตูระบายน้ำสลับพื้นที่หลังประสบปัญหาภัยแล้ง

เจ้าหน้าทีฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี เร่งยกบานประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง พร้อมนำโซ่และกุญแจขนาดใหญ่ล็อกไว้ไม่ให้มีการเปิดประตูเพิ่ม หลังในหลายพื้นที่บริเวณดังกล่าวประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงต้นข้าวนาปรัง ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่ลงมือปลูกไปแล้วกว่าร้อยละ 80 และอาจจะทำให้นาข้าวเสียหาย โดยทางชลประทานต้องสลับการส่งน้ำให้ในแต่ละพื้นที่เป็นรอบ ๆ ละ 6-9 วัน เพื่อกระจายน้ำให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง
นายวิรันต์ มาลอย พนักงานส่งน้ำโซน 5 ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี เปิดเผยว่า ช่วงนี้ทางชลประทานจะส่งน้ำให้กับเกษตรกรเป็นรอบ ๆ กระจายไปในแต่ละพื้นที่ โดยดูจากพื้นที่การเกษตรและแรงดันของน้ำซึ่งในแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากัน 6 วันบ้าง 9 วันบ้าง ก่อนการส่งน้ำก็จะเชิญเกษตรกรในพื้นที่ประชุมหารือและตกลงกันก่อนเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำ โดยขณะนี้น้ำต้นทุนยังถือว่าพอเพียงและหากปริมาณน้ำมีน้อยลงก็จะเชิญชาวนาประชุมแนวทางในการจัดสรรน้ำอีกครั้ง