“ภูมิธรรม” ส่งสัญญาณ เพื่อไทย ไม่ยอมรับ การปรองดองชัดเจน

ติดตามได้ : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.15 – 18.00 น.

ทาง BRIGHT TV ดิจิตอล และ เคเบิลช่อง 20
หรือชมผ่าน live streaming ได้ที่ https://www.brighttv.co.th/th/live