วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. คำขวัญประจำปี 2562 รณรงค์ 5 ใจเลิกบุหรี่

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. World No Tobacco Day คำขวัญประจำปี 2562 ระบุว่า บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs) รณรงค์ “5 ใจเลิกบุหรี่” คำแนะนำที่เต็มไปด้วยความห่วงใย และกำลังใจ บนพื้นฐานของสุขภาพที่ดีของคุณ

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยมีการรณรงค์กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) ครบรอบ 29 ปี มาแล้วที่มีการจัดกิจกรรมทั้งภาครัฐ ชุมชน และองค์กรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ติดบุหรี่ให้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่

สำหรับประเทศไทยพบข้อมูลจากจดหมายเหตุของ เมอร์ซิเออร์ เดอลาลูแบร์ (Momsieur De La Loubre) อัครราชทูตฝรั่งเศส สมัยกรุงศรีอยุธยา (ปี พ.ศ. 2230) ระบุว่าคนไทยนิยมยาสูบฉุนจากมะนิลา หมู่เกาะฟิลิปปินส์ และจีน และแพร่หลายมาเรื่อยๆจนรัฐบาลมีการจัดตั้งโรงงานยาสูบขึ้นในชื่อ กิจการมาจากห้างหุ้นส่วนบูรพายาสูบ จำกัด ดำเนินกิจการอุตสาหกรรมยาสูบภายใต้การควบคุมของกรมสรรพสามิต ต่อมาจึงเปลี่ยนมาดำเนินการในชื่อ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก 2562 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มอบแนวทาง 5 ใจ ที่รวมคำแนะนำ และเคล็ดลับสำหรับการเลิกบุหรี่โดยมีใจความสำคัญอยู่ที่หัวใจของผู้เสพติดที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อหลุดพ้นจนนำไปสู่ชีวิตใหม่ไร้ควัน

  1. แรงจูงใจ – หาสิ่งยึดเหนี่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สุขภาพ บุคคลอันเป็นที่รัก หรือความฝันที่อยากจะมีชีวิตยืนยาว ฯลฯ คุณสามารถใช้แรงบันดาลใจนั้นๆเพื่อตัดขาดปัจจัยลบที่ส่งผลต่อร่างกายได้
  2. ตั้งใจ – วางไทม์ไลน์การเลิกบุหรี่แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ “ทำได้” ประจำ อย่างเช่น เป้าหมายว่าจะเริ่มลดจำนวนการสูบ 1 วัน/มวล ไล่ไปเป็นต่อเดือน และรายปี การเลิกบุหรี่แบบนี้มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าการหักดิบ
  3. ตัดใจ – หากต้องการเลิกแบบจริงจังอาจต้องใช้ตัวช่วยอย่างการหันไปทานขนมขบเคี้ยว หรือผลไม้รสเปรี้ยวยามที่อยากบุหรี่ รวมถึงหากิจกรรมอย่างอื่นทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
  4. แข็งใจ – การไม่นำตนเองไปยังสถานที่ หรือกลุ่มคนที่สูบก็ช่วยให้อาการอยากบุหรี่ลดลงไปได้มากสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกจริงจัง
  5. ดีใจ – ภูมิใจในตัวเองทุกครั้งที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสุดท้ายคือการเลิกถาวรซึ่งต้องขอบคุณหัวใจตนเองอย่างมาก