สืบสานวัฒนธรรม! การละเล่นพื้นบ้านสืบสานประเพณีไทยพวน

ชาวไทยพวน ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สืบสานประเพณีกำฟ้าไทยพวน จัดการละเล่นพื้นบ้านให้เยาวชนและนักเรียนสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวไทยพวน

31 ม.ค.60 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ชาวบ้านไทยพวนที่อพยพเข้าอาศัยในพื้นที่ จ.พิจิตร ร่วมสืบสานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ปีที่ 38 ขึ้น โดยภายในงานได้จัดการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ นางกวัก นางด้ง เตะหมากเบี้ย ต่อไก่ เดินโทงเทว ขี้ม้าหลังโป่ะ ถ้อสาว ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้าน พร้อมกับอาหาร ขนม ซึ่งเป็นของชาวไทยพวนให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ต.หนองพะยอม และพื้นที่ใกล้เคียงศึกษาหาความรู้ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวไทยพวน
ส่วนในช่วงกลางคืน โดยในช่วงค่ำจะมีประเพณีพาข้าวแลง ซึ่งชาวไทยเชื้อสายพวนแต่ละครัวเรือนจะทำอาหารพื้นบ้านซึ่งจัดทำเป็นสำรับ ประกอบด้วย น้ำพริก แกงป่า ลาบปลา แกงเปราะ ข้าวเหนียว แห่มาตามถนนในหมู่บ้าน ออกมานั่งรับประทานร่วมกันที่ลานกลางสนามโรงเรียนในหมู่บ้าน ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นสบาย ซึ่งในงานยังได้มีการแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9