เปิดนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่ระยอง

จังหวัดระยองเปิดนิทรรศการภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพพระราชประวัติ และภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่การจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2560 โดยมีเนื้อหา 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 2.เลิศล้ำพระอัจฉริยภาพ 3.ซึมซาบโครงการพระราชดำริ 4.ครองสติตามคำพ่อสอน และ5.สองพระกรเพื่อแผ่นดินระยองทั้งนี้การจัดนิทรรศการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะ แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ทราบถึงคุณูปการ และพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดระยองของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.