สธ. เผย คนไทยฉีดวัคซีนโควิด แล้ว 91.3 ล้านโดส คาดถึง 100 ล้านโดส ภายในเดือน พ.ย.นี้

สธ. เผย คนไทยฉีดวัคซีนโควิด แล้ว 91.3 ล้านโดส เข็มแรกครอบคลุม 66.02% คาดถึง 100 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือน พ.ย.นี้

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด 19 รักษาหาย 6,875 ราย สูงกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่พบ 6,559 ราย เสียชีวิต 64 ราย อยู่ระหว่างรักษา 80,277 ราย จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,440 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 341 ราย แนวโน้มการติดเชื้อลดลงทุกพื้นที่ ผู้เสียชีวิต 98% เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว

ส่วนวัคซีนโควิด 19 ฉีดไปแล้ว 91,381,880 โดส เหลืออีกประมาณ 8.6 ล้านโดส จะครบตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส เฉพาะเข็มแรกฉีดได้ 47.5 ล้านคน ครอบคลุม 66.02% ของประชากร เหลืออีกประมาณ 2.5 ล้านคน จะฉีดครบตามเป้าหมาย 50 ล้านคน โดยเขตสุขภาพที่ 6 ฉีดครอบคลุมมากที่สุด 75.86%

ส่วนเขตสุขภาพที่ฉีดได้เกิน 60% มี 5 เขต ได้แก่เขตสุขภาพที่ 11 (68.01%) เขตสุขภาพที่ 1 (65.42%) เขตสุขภาพที่ 4 (64.94%) เขตสุขภาพที่ 12 (61.42%) และเขตสุขภาพที่ 5 (60.97%) เขตสุขภาพที่ฉีดได้มากกว่า 50% มี 4 เขต ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 9 (55.26%) เขตสุขภาพที่ 2 (53.09%) เขตสุขภาพที่ 3 (53.02%) และเขตสุขภาพที่ 10 (50.22%)

ส่วนเขตสุขภาพที่ฉีดไม่ถึง 50% มี 2 เขต ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 (49.67%) และเขตสุขภาพที่ 7 (49.55%)

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า ตามเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ได้ครอบคลุม 70% ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลายเขตสุขภาพใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรก ให้เชิญชวนประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้มารับวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ นักเรียน ครู อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา รวมถึงแรงงานต่างด้าว

เนื่องจากข้อมูลพบว่าผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบ 2 โดส ซึ่งวัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ขอให้หน่วยฉีดวัคซีนตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เชื่อว่าการรวมพลังของบุคลากรสาธารณสุขในวาระพิเศษครั้งนี้ จะทำให้สามารถฉีดวัคซีนได้ครบ 100 ล้านโดส เพิ่มความคลุมการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ถึง 70% ได้ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน หรืออย่างช้าภายในวันที่ 5 ธันวาคมนี้