ชาวเน็ตโวย! เพิ่มรอบหรือไม่? หลังขสมก. จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 50% ของความจุ เริ่มวันนี้

ชาวเน็ตโวย! เพิ่มรอบหรือไม่? หลัง ขสมก. ประกาศ จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 50% เริ่มวันนี้ 21 กรกฎาคม 2564 อีกทั้งพบพนง.ติดเชื้อเพิ่มอีก 9 ราย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ทางขสมก. หรือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ออกประกาศเนื่องจากพบพนักงาน คนขับรถ และ กระเป๋ารถเมย์ติดเชื้อโควิดจำนวน 21 ราย พร้อมเปิดเผยข้อมูลเที่ยวรถที่ผู้ติดเชื้อมีความเกี่ยวข้อง หร้อมไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อทั้ง 21 คน

เช็กด่วน! เปิดข้อมูลสายรถเมย์ หลังขสมก. เผยพบ พนง.ขับรถ-กระเป๋ารถเมล์ ติดเชื้อโควิด 21 ราย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางขสมก.ได้ออกประกาศอีกครั้ง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่มอีก 9 รายพร้อมเปิดเผยข้อมูลเที่ยวรถที่ผู้ติดเชื้อมีความเกี่ยวข้อง หร้อมไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อทั้ง 9 คน ดังนี้

1. พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ สาย 73ก เขตการเดินรถที่ 8
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 งานแผนงาน เขตการเดินรถที่ 5
3. พนักงานขับรถโดยสารรถปรับอากาศ สาย 39 เขตการเดินรถที่ 1
4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 205 เขตการเดินรถที่ 4
5. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 105 เขตการเดินรถที่ 5
6. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 140 เขตการเดินรถที่ 5
7. พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ สาย 514 เขตการเดินรถที่ 2
8. พนักงานขับรถโดยสารรถธรรมดา สาย 101 เขตการเดินรถที่ 5
9. พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ สาย 79 เขตการเดินรถที่ 6

และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทางเพจเฟซบุ๊กองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ประกาศจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทุกคัน ไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของความจุผู้ใช้บริการ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 จึงปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทุกคัน ไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของความจุผู้ใช้บริการ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทาง จากเวลาปกติ เป็นให้บริการ เวลา 05.00 – 21.00 น. (เวลา 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (05.00 – 08.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ถึงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ (16.00 – 21.00 น.) ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 – 10 นาที หรือจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน

3. ให้บริการรถโดยสาร วันธรรมดา จำนวน 18,000 – 20,000 เที่ยว วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ให้บริการรถโดยสาร จำนวน 16,000 เที่ยว หรือจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา

4. ปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทางประมาณ 20.00 น. เพื่อให้พนักงานสามารถนำรถกลับเข้าอู่จอดรถได้ทันเวลา 21.00 น. โดยปรับเพิ่มความถี่ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้าย ให้มีระยะห่างกัน 5 – 10 นาที ซึ่งรถโดยสาร 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความบ่งชี้บริเวณหน้ารถโดยสาร ดังนี้
4.1 เหลือรถ 2 คันสุดท้าย
4.2 เหลือรถ 1 คันสุดท้าย
4.3 รถคันสุดท้าย

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถโดยสาร นั่งหรือยืนตามจุดที่กำหนด กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ เตรียมตัวกลับบ้านก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการบนรถโดยสาร ในช่วงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ (20.00 – 21.00 น.) ซึ่งจะทำให้การดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากการประกาศมาตรการดังกล่าวของขสมก.นั้น ทำให้เกิดเสียงตอบรับต่างๆจากโลกออนไลน์ และ ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางจำนวนไม่น้อย ก็บอกก็ว่าการลดจำนวนเที่ยงเดินรถ ไม่ได้ช่วยลดการติดเชื้อ และทั้งชาวยใหญ่ต่างตั้งคำถามที่ว่า การจำกัดจำนวนผุ้โดยสาร 50% นั้น เพิ่มรอบโดยสารหรือไม่???

“ไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของความจุผู้ใช้บริการ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต”แล้วแต่ละคันรถแต่ละประเภทจุได้เท่าไร ถามพนักงานของคุณยังไม่รู้กันเลยว่าเท่าไร? ได้แต่เดาๆกันไปเอง เวลามีปัญหาขึ้นมาจะมีคำว่า “คิดเองไม่เป็นรึไง?”ถ้าคิดเองได้ก็คงไม่ถามสินะ…!!!

ถ้าขึ้นได้แค่50% รถควรจะมาทีละ2คันหรือมาให้ถี่คนจะได้ไม่ตกค้างที่ป้าย โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน

มีมาตราการความปลอดภัยของคนขับและพนักงานเก็บเงินด้วยไหมคะ ดูแลพวกเค้ากันดีพอหรือยังคะ

รบกวนจริงๆ เพิ่มเที่ยวรถหน่อยนะ ขอร้องเลยยยย

พวกที่ออกนโยบาย ลองมาขึ้นรถตอนเช้ากับเย็นดูซิ รถกว่าจะมาแต่ละคัน รอนานมาก หลายคนยอมเบียดขึ้นทั้งที่คนแน่นๆยังจะมีหน้ามาจำกัดจำนวนผู้โดยสารปล่อยรถให้มาเร็วๆ ก่อนเถอะ

จำกัดคนขึ้น ช่วยเพิ่มรอบรถด้วยค่ะ คนยังต้องเดินทางไปทำงานอยู่ เช้านี้คือรอ 2 คันแล้ว เต็มหมด

เพิ่มรถหน่อยค่ะ บอกคันสุดท้ายออกจากสถานีปลายทาง 2 ทุ่มโกหก

สามารถติดตามข่าวสาร และ อัปเดทสถานการ์โควิด-19 ได้ที่ เว็บไซต์ Bright Today หรือ Facebook Bright TV

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดราม่าอีกยก! กระต่าย เก็บ 499 บาท เพื่อฟังแถลงข่าวลือท้อง พร้อมฟังเพลงแนวใหม่

หลังจากมีข่าวลือหน้าหู กระต่าย พรรณนิภา ซุ่มมีลูกกับผู้จัดการส่วนตัว ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ต้องเสียเงินไปฟัง 499 บาทในคอนเสิร์ตออนไลน์ ดราม่ายกสอง ทัวร์ลงหระหน่ำ

ความลับไอดอล ! “Solar” MAMAMOO เผยไอเท็มที่เกิร์ลกรุ๊ปใช้ระงับเหงื่อบนเวที

“Solar” MAMAMOO ได้ตอบคำถามที่แฟนๆ หลายคนถามเข้ามาว่า เกิร์ลกรุ๊ปจัดการเหงื่อของพวกเขาอย่างไร? ผ่านทางช่อง Youtube ส่วนตัว

สรุปสถานการณ์ โควิดสายพันธุ์เดลต้า ระบาดหนักในทั่วเอเชีย ญี่ปุ่น ไทย และมาเลเซีย

โควิดสายพันธุ์เดลต้า — สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานในวันนี้ (31 ก.ค.2564) ว่าหลายประเทศในเอเชียกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างหนัก

เผยสาเหตุการตัดผมสั้น ของ นารา เครปกะเทย งานนี้มีน้ำตาล่วง

นารา เครปกะเทย ปล่อยคลิปวีดีโอล่าสุดเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่ต้องดูเเลพี่สาวอีกคน ช่วยเหลือทุกอย่างเเม้กระทั้งเส้นผม

เปิดแล้ว! ‘ศูนย์พักคอยตันปัน’ ของคุณตัน 145 เตียง พร้อมรับผู้ป่วย สิ่งอำนวยความสะดวกครบ!

คุณตัน เตรียมเปิด! ‘ศูนย์พักคอยตันปัน’ 145 เตียง พร้อมรับดูแลผู้ป่วยโควิดสีเหลือง ที่เป็น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเล็ก สิ่งอำนวยความสะดวกครบ!

รู้หรือไม่? “มะเขือเทศ” คือขุมทรัพย์คุณประโยชน์ ที่ร่างกายต้องการ เพียงแค่วันละ 1 ผลเท่านั้น

รู้ว่าไม่ชอบ แต่รู้หรือไม่ “มะเขือเทศ” คือขุมทรัพย์คุณประโยชน์ ที่ร่างกายต้องการ ทานเพียงวันละผลเท่านั้น แค่นี้ก็เพียงพอแล้วได้ประโยชน์มากมาย

อย่างพีค ! ส่อง 4 นิสัยการอาบน้ำที่ไม่เหมือนใครของสมาชิก BTS

สมาชิก BTS ทุกคนมีนิสัยที่แตกต่างกัน และบางคนก็ได้เปิดเผยนิสัยการอาบน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา