เกาหลีใต้ พร้อมบริจาค วัคซีน AstraZeneca ให้ไทย 4.7 แสนโดส

ครม.เห็นชอบ รับการสนับสนุน วัคซีน AstraZeneca 4.7 แสนโดส จาก เกาหลีใต้ โดยเน้นฉีดให้คนเกาหลีในไทยก่อน

วันนี้ (12 ตุลาคม) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จำนวน 470,000 โดส โดย ครม. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจลงนามในร่าง Donation Agreement ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับไทย พร้อมลงนามในร่าง Tripartite Agreement ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีไทย และบริษัท AstraZeneca

นางสาวไตรศุลี กล่าววว่า สาธารณรัฐเกาหลีมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนบริจาควัคซีนโรคโควิด บริษัท AstraZeneca ให้กับไทย จำนวน 470,000 โดส โดยจะเน้นการฉีดวัคซีนแก่บุคคลสัญชาติเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อน

“การรับบริจาควัคซีนเป็นหนึ่งในแนวทางแผนการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม เพื่อให้มีการเร่งฉีดวัคซีนประชากรในประเทศไทยอย่างครอบคลุม และยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยและนานาประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ดูแลคนไทยทุกกลุ่ม รวมถึงให้ความสำคัญกับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศด้วย”