ขสมก.แจ้ง หลังพบกระเป๋ารถเมล์ กะเช้าและบ่าย ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มอีก 2 ราย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม (ขสมก.) ได้รายงานว่าพบพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสาร ติดเชื้อโควิด19 เพิ่ม จำนวน 2 ราย

ประกาศจากคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรณี พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 82 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 5 (ช่วงกะเช้า) และพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 (ช่วงกะบ่าย) ได้รับเชื้อโควิด19 พร้อมเปิดไทม์ไลน์ รายละเอียดมีดังนี้

รายที่ 1 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 82 กะเช้า เพศหญิง อายุ 31 ปี โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้
 
วันที่ 22 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40140 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.10 น. หลังเลิกงาน เวลา 16.00 น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Grab) เพื่อส่งอาหารให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณทุ่งครุ – บางมด และกลับถึงบ้าน เวลา 19.30น.
วันที่ 23 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40008 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 13.00 น.
วันที่ 24 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40171 ตั้งแต่เวลา 07.20 – 12.00 น.
วันที่ 25 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40170 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น.
วันที่ 26 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40129 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 10.00 น. หลังเลิกงาน เวลา 12.30 น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Grab) เพื่อส่งอาหารให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณทุ่งครุ – บางมด และกลับถึงบ้าน เวลา 18.00 น.
วันที่ 27 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
วันที่ 28 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 จำนวน 2 คัน ได้แก่หมายเลข 5 – 40167 และหมายเลข 5 – 40168 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 12.30 น. หลังเลิกงาน เวลา 13.00 น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Grab) เพื่อส่งอาหารให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณทุ่งครุ – บางมด และกลับถึงบ้าน เวลา 18.00 น.
วันที่ 29 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40036 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 13.50 น. หลังเลิกงาน เวลา 14.10 น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Grab) เพื่อส่งอาหารให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณทุ่งครุ – บางมด และกลับถึงบ้าน เวลา 19.00 น.
วันที่ 30 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน เนื่องจากมีอาการไข้
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 82 หมายเลข 5 – 40124 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 พนักงานลาหยุด เวลา 08.00 น. พนักงานได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลบางจาก และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 13.00 น.
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางจาก ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ฯ ได้นำรถพยาบาลมารับพนักงาน ไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

รายที่ 2 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 กะบ่าย เพศหญิง อายุ 26 ปี โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 22 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56002 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 23 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56109 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 24 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56118 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 25 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56016 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 26 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
วันที่ 27 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56105 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 28 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56112 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที โดยพนักงานได้รับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับ พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 เพศหญิง อายุ 45 ปี ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ ตามที่องค์การได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง ได้เดินทางกลับบ้านพร้อมกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ คนดังกล่าว
วันที่ 29 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56096 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 30 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56113 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56117 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที โดยพนักงานเริ่มมีอาการคล้ายเป็นหวัด และมีน้ำมูก
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 509 หมายเลข 6 – 56116 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัว
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ฯ นำรถพยาบาลมารับพนักงานไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนาม โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์

อย่าไรก็ตามเมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายใน รถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสาร ขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ข้อมูลจาก BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ