รีบเลย! นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 โมเดอร์นา เช็คสิทธิ์ที่นี่!

รีบเลย! นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 โมเดอร์นา (booster) เริ่มฉีด 18 – 19 – 20 สามวันเท่านั้น วันละ 8,000 ราย เช็คสิทธิ์ที่นี่!

วันนี้ (14 ม.ค.) เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ออกประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีน เข็ม 3 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster) ผ่านระบบ นนท์พร้อม เพื่อจัดฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2565

โดยเป็นการเปิดลงทะเบียนสำหรับ

  • เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น
  • คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี
  • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไข

  • ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2564
  • ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เป็น เข็ม 1 และ ฉีดเข็ม 2 เป็น AstraZeneca หรือ Pfizer โดยฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2564
  • ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2564

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14-16 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน (คงเหลือ 2,630) คลิก เพื่อลงทะเบียน

Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน (คงเหลือ 5,098) คลิก เพื่อลงทะเบียน

Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน (คงเหลือ 3,008) คลิก เพื่อลงทะเบียน

เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing