อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดแผน 7 มาตรการด่วน! แก้ PM 2.5

PM 2.5 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐบาล กำหนดมาตรการเร่งด่วน 7 ด้าน แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่ากรมการ ขนส่งทางบกได้ยกระดับความเข้มข้นในการดำเนินการทุกมาตรการต้องเร่งด่วน เข้มข้น จริงจัง

โดยได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งหมด 7 ด้าน

1.เข้มงวดกวดขันการตรวจวัดควันดำรถทุกชนิดที่มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ กรมการขนส่งทางบกและ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้มีรถที่ค่าควันดำเกินกำหนดออกไปใช้งานบนท้องถนน

2.จัดส่งผู้ตรวจการออก กวดขันจับกุมรถบรรทุกและรถโดยสารที่ใช้งานบนท้องถนนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และถนนสาย หลักและสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึงที่จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ Checking Point หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนจะ ลงโทษเปรียบเทียบปรับสถานหนักและสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นห้ามใช้ โดยเจ้าของรถต้องนำรถไปแก้ไขและนามาตรวจสภาพ อีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้

3.บูรณาการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในการออกตรวจวัดควันดำรถในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษสูง

4.ควบคุมการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เพื่อให้เข้มงวดการตรวจวัด ควันดำรถยนต์

5.กำชับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ให้เข้มงวดตรวจสอบ สภาพรถโดยสารไม่ให้ปล่อยควันดำขณะนำมาใช้งานบนท้องถนน

6.เปิดช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไข ปัญหา ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 1584, ทาง Facebook, Line ด้วยการส่งภาพรถเข้ามา กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบและลงโทษอย่างเด็ดขาดและจริงจัง

  1. ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่ง ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก เพื่อตรวจวัดณ สถานที่ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้เข้มงวดจริงจังกับรถที่ปล่อยควันดำเกินเกณฑ์ มาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืน โดยรถที่ตรวจพบควันดำจะเปรียบเทียบปรับทันที 5,000 บาท และ พ่นห้ามใช้ สำหรับรายที่ไม่เกินแต่อยู่ในเกณฑ์สูง (30-45%) จะออกใบเตือนเพื่อให้ปรับปรุงสภาพรถ ทั้งนี้ ผล การดำเนินงานตรวจวัดควันดำทั่วประเทศ